Reddet laks giver millionomsætning

25-04-2012

Redningsaktionen for den vilde Skjernå-laks er nu blevet så stor en succes, at det skaber millionomsætning i turismeindustrien i det yderste Vestjylland.

Redningsaktionen for den vilde Skjernå-laks er blevet så stor en succes, at det skaber millionomsætning i turismeindustrien i det yderste Vestjylland.


Lakseredning. Skjern Å slynger sig igen igennem landskabet, og laksen nyder det.

Lystfiskere rejser nu fra gamle laksenationer som England og Norge for at fiske efter laksen, der stortrives i den genslyngede Skjern Å.

Siden lystfiskersæsonen åbnede 16. april har mange lokale og tilrejsende lystfiskere prøvet kræfter med Danmarks vandrigeste å. Lokalt vurderer Naturstyrelsen at mellem 3000 og 4000 lystfiskere fra ind- og udland ventes at besøge Skjern Å i 2012 og bidrage til en betydelig øget omsætning i lokalsamfundene.

- Laksen tiltrækker masser af folk til området. Der er mange mennesker på vores arealer. Alle parkeringspladserne er fyldt med lysfiskerbiler, og mange har udenlandske nummerplader. Genslyingen og udsætningen af den særlige Skjernå-laks begynder nu virkelig at give noget tilbage til lokalsamfundet ud over de helt indlysende naturværdier, siger skovfoged Niels Dahlin Lisborg, Naturstyrelsen i Blåvandshuk.

Således slog Skjern Å igen rekord, da en nordmand fangende en laks på ikke mindre end 20,4 kg. Danmarks hidtil største laks fanget på flue.

Genskabte levesteder og ynglepladser for vildlaksen
Efter Skjern Å naturprojektet blev afsluttet, er der igen skabt gode levesteder og standpladser for laksen.

Naturstyrelsen har investeret i forbedrede gydebanker og sammen med en ihærdig indsats fra lystfiskerne og Danmarks Center for Vildlaks, er vildlaksenes opgang i åen vokset så meget, at der er frigivet en fiskekvote på de eftertragtede fisk.

Med rekordfangsten slår Skjern Å atter sin status fast som noget af Danmarks bedste laksefiskevand.

Yderligere oplysninger:
Skovfoged Niels Dahlin Lisborg, Naturstyrelsen tlf.: 7254 3528, e-mail: