Nyt udvalg skal forenkle VVM-regler

26-04-2012

Miljøpåvirkningsregler skal moderniseres og forenkles

Nu skal det være nemmere at forstå reglerne, når der etableres anlæg eller ændringer, der påvirker miljøet væsentligt.

Foto: Ole Akhøj
Miljøhensyn. VVM-reglerne tages i brug, hver gang et projekt vurederes at have stor påvirkning på naturen.

De såkaldte VVM-regler (Vurdering af virkning på miljøet) skal have et grundigt eftersyn for at se, om de kan gøres enklere at forstå og benytte.

Naturstyrelsen har derfor inviteret en række organisationer og foreninger til at deltage i en møderække, som skal munde ud i forslag til ændringer af VVM-reglerne.

Det første møde er afholdt, og arbejdet løber frem til efteråret.

Regler til gavn for miljøet
VVM-reglerne bliver benyttet, hver gang en bygherre ønsker at gennemføre et projekt, der er omfattet af reglerne. Det kan eksempelvis være anlæg til energiproduktion, råstofindvinding og kemisk industri.

Hvis projektet antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, skal der laves en undersøgelse.

VVM-undersøgelsen skal gennemføres, inden byggeriet kan gå i gang, og belyse anlæggets virkning på miljøet og vedtages som et tillæg til kommuneplanen.

Læs mere om VVM-regler her

Udvalgsarbejdet skal ende med en samlet rapport til miljøminister Ida Auken om udvalgets analyser og anbefalinger. Rapporten kan endvidere indeholde udvalgets konkrete forslag til nye regler.

Deltagere i udvalget:

KL
DI
Dansk Erhverv
Landbrug & Fødevarer
Friluftsrådet
Dansk Byggeri
Dansk Skovforening
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks Naturfredningsforening
Lone Kørnøv, professor mso, Dansk Center for Miljøvurdering, Ålborg Universitet.

Naturstyrelsen varetager formandskabet og sekretariatsopgaven