Små møller får egen lov-guide

18-04-2012

Man kommer rundt om alle reglerne for opstilling af små vindmøller – såkaldte husstandsmøller - i et nyt notat fra Naturstyrelsen.

Man kommer rundt om alle reglerne for opstilling af små vindmøller – såkaldte husstandsmøller - i et nyt notat fra Naturstyrelsen.

Notatet skal hjælpe kommunerne med en hurtig, effektiv og ensartet behandling af landzonesager om nye husstandsmøller. Samtidig vil borgere, der overvejer en husstandsmølle kunne få et hurtigt overblik over de lovkrav, der gælder for møllerne.

Husstandsmøller er vindmøller under 25 meters højde, der sættes op i umiddelbart tilknytning til eksisterende bebyggelse. For disse møller gælder der særligt enkle regler, blandt andet stilles der ikke krav om udpegning af området i kommuneplanen.

Læs vejledningsnotatet om planlovens regler for opstilling af husstandsmøller .

Sådan er reglerne
Notatet gennemgår blandt andet spørgsmål som: Kan kommunalbestyrelsen med henvisning til kommuneplanes retningslinjer forbyde opstilling af husstandsmøller i visse områder? Må kommunen stille betingelser om vindmøllens udseende i forbindelse med en landzonetilladelse? Forventes de nye krav til lavfrekvent støj at ændre mulighederne for at opstille små vindmøller?

Man kan også finde en samling af de regler og vejledninger, der gælder for området og en oversigt over og plan- og godkendelsesprocessen.

Notatet er lavet på baggrund af spørgsmål fra vindmøllebranchen og Folketingets Miljøudvalg. Der er tale om en revideret version af styrelsens vejledningsnotat af 23. marts 2010 om information om myndighedskrav ved opstilling af mindre el-producerende vindmøller.

Læs mere om vindmøller på Naturstyrelsens hjemmeside