Samarbejde baner vejen for grønne og sunde byer

20-04-2012

Deltagerne til Naturstyrelsens seminar 18. april om sunde og grønne byer mødte op med vidt forskellig faglig baggrund - og det var der en god grund til.


Hjerterum. Bymiljøer bliver mere sunde og mere grønne, hvis der arbejdes bredt sammen.

Der var en særlig pointe i, at deltagerne til Naturstyrelsens seminar 18. april om sunde og grønne byer mødte op med vidt forskellig faglig baggrund. Her var både sundhedspersonale, byplanlæggere og ansatte fra de kommunale vej- parkafdelinger.

Seminaret markerede afslutningen på en række projekter om bæredygtig byudvikling, der netop har haft tværgående samarbejde mellem de forskellige grene af den kommunale forvaltning som et udtrykt mål.

- Der skal arbejdes på tværs, når kommunerne skal forbedre borgernes mulighed for at leve et sundt og naturligt liv i byerne, uden at det koster en formue. Det er for eksempel vigtigt, at kommunernes nye sundhedspersonale kommer med på råd, når kommunerne skal ud og udforme nye tekniske anlæg, siger landskabsarkitekt Lone Jansson Ververs, Naturstyrelsen.

Mere end to tredjedele af landets kommuner var repræsenteret på mødet, hvor de 150 fremmødte blandt andet kunne høre om positive erfaringer med at arbejde på tværs.

Gode erfaringer lokalt
I Brøndby Kommune har sundhedspersonalet for eksempel interviewet unge om deres motionsvaner og arbejdet sammen med skoleforvaltningen, byplanlæggere og park og anlæg med det formål, at nye kommunale tilbud i form af for eksempel legepladser og boldbaner placeres i områder, hvor de unges livsstil er mest usund.

I Hillerød Kommune er en sti ikke længere bare en sti. Ved anlæg af nye stier har man eksperimenteret med at give hver sti sit eget udtryk, så færdslen på den bliver en oplevelse. Målet er, at flere lader sig friste til gå eller tage cyklen.

I Næstved har man igennem tværfagligt samarbejde fået øjnene op for mulighederne for genoptræning af hofteopererede i naturen.
Seminaret var arrangeret af Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Lokale og Anlægsfonden.

Læs mere om bedre grønne oplevelser i byerne på Naturstyrelsens hjemmeside