Telte i skove efterlader ingen spor

23-04-2012

Fri teltning - den danske version af den svenske allemandsret - lever godt i det skjulte.

Fri teltning - den danske version af den svenske allemandsret - lever godt i det skjulte.

Foto: Colourbox
Skovskjul . Danskerne er gode til at finde usynlige teltpladser.

Frygten for at Fri Teltning ville giver masser af ekstra administration og konflikter med det øvrige friluftsliv, viser sig nu at være ganske ubegrundet.

Tværtimod er teltfolket gode til at finde diskrete pladser i skovtykningen, hvor teltet er usynligt fra veje og stier. De efterlader sig i det hele taget så få spor i form af madrester og skrald, at ordningen er så godt som usynlig.

Det viser Naturstyrelsens undersøgelse af Fri Teltning, der tillader alle at slå teltet op uden at spørge først i 145 af Naturstyrelsens skove. Læs rapporten (pdf)

- Folk, der overnatter i skovene, er generelt meget samvittighedsfulde og gode til at rydde op efter sig. De slår teltet op i al ubemærkethed, efterlader sig ingen spor og giver ikke anledning til sure miner og klager. Det er helt efter reglerne og meget glædeligt, siger forstfuldmægtig Lars Bendix Poulsen, Naturstyrelsen.

Risikoen for at skove med fri teltning ville udvikle sig i retning af små campingpladser med telte hist og pist blev ivrigt diskuteret, da ordningen blev indført i 2004 og udvidet i 2007.

Det frygtedes, at teltfolket ville efterlade sig et meget synligt spor af skrald og klager fra utilfredse skovgæster, der ville føle sig generet teltene. Men det er der altså ikke noget, der tyder på sker.

Antallet af teltfolk er ukendt
Undersøgelsen er lavet ved, at Naturstyrelsens medarbejdere i andet halvår af 2011 har registreret, om de har set telte i de 145 skove, hvor teltning er fri.

Hvad undersøgelsen ikke siger, er, hvad der er årsagen til de manglende iagttagelser.

Ingen ved, hvor mange der slår teltet op i det skjulte, da dette tal er meget svært at finde. Men forklaringen kan elementært nok være, at ordningen netop  er kendetegnet ved, at man kun må slå teltet op, hvor det ikke kan ses fra stier og veje, og at man ikke må efterlade spor.

Læs mere om Fri teltning

Naturstyrelsen har besluttet at udvide undersøgelsesperioden til også at omfatte første halvdel af 2012, således at den sammenlagt vil vare et helt år.

Fakta: Pluk fra reglerne for fri teltning
• Man må kun have en overnatning samme sted og højest to telte samme sted
• Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder for eksempel naboer og campingpladser samt bilveje
• Anvendelse af åben ild er tilladt på de bålpladser, som er indrettet til formålet i de angivne skove
• Der skal iagttages alle nødvendige hensyn til brandfare
• Det er ikke tilladt at bruge motoriseret transport på skovens veje
• Efter endt brug skal man rydde op efter sig og tage sit affald med.