Arkitektkonkurrence om besøgscenter på Hammershus

27-08-2012

Verdensberømt dansk arkitekts projekt skal blive til nyt besøgscenter ved Hammershus på Bornholm.

En gave fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal puster liv i et gammelt, originalt projekt tegnet af arkitekt Jørn Utzon.


Borgruin. Hammershus på Bornholm får snart følge af et nyt besøgcenter, der bygger på tegninger af den danske arkitekt Jørn Utzon. Foto: Colourbox.

Et nyt besøgscenter på Hammershus kan blive en seværdighed i sig selv, for det kan blive et projekt baseret på centrale kvaliteter i et skitseprojekt udarbejdet af den verdensberømte danske arkitekt Jørn Utzon, som tegnede operahuset i Sydney, Australien.

Naturstyrelsen vil nu undersøge mulighederne for at realisere et nyt besøgscenter baseret på ideerne i et hidtil glemt projekt af Jørn Utzon. Den verdensberømte danske arkitekt slog nemlig allerede i 70´erne de første streger til et nyt besøgscenter for Hammershus på Bornholm.

- Projektet rummer så store arkitektoniske kvaliteter, at det utvivlsomt vil udgøre en arkitektonisk attraktion i sig selv. Men foreløbig vil vi bede arkitekter om at se nærmere på mulighederne i en konkurrence, der har afsæt i Utzons projekt og de arkitektoniske og landskabelige kvaliteter, det rummer, siger direktør Niels Christensen, Naturstyrelsen.

En arkitektkonkurrence skal nu afgøre, om projektet kan føres helt eller delvis ud i livet.

Læs mere om projektet "Nyt besøgscenter på Hammershus"

Gave fra Mc-Kinney Møller-fonden
Besøgscentret er en gave fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.  I alt har Naturstyrelsen modtaget 92,5 millioner kroner til at bevare det historiske bygningsværk og udbygge formidlingen af det.

Det ny besøgscenter er tænkt placeret på en skråning – i en slugt ved den nuværende bus-parkering, så det ikke rager op og tager opmærksomhed fra det historiske bygningsværk, men til gengæld giver fri udsigt til Hammershus i frøperspektiv.

Det var også sådan, at Jørn Utzon forestillede sig det. Hans tegninger viser et center som en række bygninger, der ”hænger” på skråningen forbundet med en gangbro fra parkeringspladsen forbi bygningerne og over til ruinen.

Se Jørn Utzons originale tegninger for et besøgscenter på Hammershus

Fredet ruin røres ikke
Konkurrencen skal udvikle, tilpasse og detaljere et projekt, der svarer til nutidens funktionelle krav til et besøgscenter. Ruinen og området omkring er omfattet af fredning efter naturbeskyttelsesloven, men det foreslåede besøgscenter ligger uden for denne fredning.

Den ny placering skal samtidig gøre det muligt at fjerne det nuværende besøgscenter, der forstyrrer oplevelsen af Hammershus på sin klippeknude.

Yderligere oplysninger:
Skovrider Søren Friese, Naturstyrelsen på Bornholm, tlf.: 7254 3144 / 3094 6237, e-mail