Bekendtgørelser om jagt i høring

23-08-2012

Naturstyrelsen har sendt forslag til to ændrede bekendtgørelser i høring, nemlig bekendtgørelse om jagttegn og bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v.

Ændringerne er hovedsageligt af teknisk, administrativ karakter og hænger sammen med indførelsen af et nyt jagttegnssystem. Desuden sker der en sammenlægning af de to bekendtgørelser med bekendtgørelse om buejagt, som dermed ophæves.

Høringsbrev, høringsliste og de to forslag til bekendtgørelser kan ses på Høringsportalen på Borger.dk