Gå-hjemmøde om "Skov, træ og træprodukter" - præsentationer

31-08-2012

Se præsentationerne fra gå-hjemmøde om "Skov, træ og træprodukter" i Naturstyrelsen den 30. august 2012.

Ca. 45 personer var mødt frem til Naturstyrelsens "Gå-hjem møde" torsdag den 30. august 2012.

Virksomheder, organisationer, NGO´er og folk fra Naturstyrelsen blev opdateret på det internationale område om status for forhandlingerne om en juridisk bindende aftale for skov i Europa, EU´s skovstrategi og FAO´s kommende samling, hvor bl.a. koblingen mellem skov og RIO+20 skal drøftes.

Herefter var der fokus på reglerne og kontrol af handel med træ og træprodukter - EU´s tømmerforordning og reglerne for import af træ fra frivillige partnerskabslande (VPA´er).

Præsentationer fra mødet


Forhandlinger om en juridisk bindende aftale om skove i Europa/Christian Lundmark Jensen (pdf)
På vej mod en fremtidig EU skovstrategi/Christian Lundmark Jensen (pdf)
Cofo møde i Rom 24.-28. september 2012/Jens Bjerregaard Christensen (pdf)

EU´s tømmerlovgivning, Baggrund, proces og konsekvenser for skovejere og virksomheder/Niels Bølling (pdf)