Odderen har nu indtaget hele Danmark

17-08-2012

I 1980’erne var odderen det mest truede pattedyr i Danmark, nu er den tilbage i topform.

I 1980’erne var odderen det mest truede pattedyr i Danmark. Nu er odderen fundet på Fyn og lever dermed i hele landet.

Foto: Colourbox
Sjældent syn. Odderen er i fremgang herhjemme, men hvis du skal se en, skal du være meget heldig. Foto: Colourbox

Det fiskespisende vanddyr odderen har gjort et imponerende comeback i dansk natur. Fra en tilstand som udryddelsestruet i 1980’erne, er bestanden nu i stabil fremgang.

Den seneste gode nyhed er, at Fyn nu, som den sidste landsdel pånær Bornholm, også har fået en lille bestand af oddere.

I løbet af foråret har Naturstyrelsen besøgt 113 lokaliteter på Fyn for at lede efter fodspor og indsamle ekskrementer til DNA-analyse. Og det gav pote ved Odense Å og på Sydøstfyn.

- Vi har tidligere år været derude at lede efter spor rigtig mange gange uden at finde noget, men denne gang fik vi jackpot. Og når vi har to bekræftede fund, må det betyde, at der er flere dyr på Fyn, for det kan ikke være spor fra de eneste to, vi har fundet, siger biolog i Naturstyrelsen, Leif Bisschop-Larsen.

En ung hanodder blev fundet kørt ned på Fyn i 2007, men før det stammer det seneste bekræftede odderspor på Fyn fra 1979.

En effektiv indsats
I 80’erne levede en ganske lille bestand af odder i det nordvestlige hjørne af Jylland, hvorfra den har bredt sig hele vejen ned til grænsen og nu til Fyn. Herudover findes en lille bestand af oddere på Sjælland.

Der kan være flere grunde til at odderen nu igen trives i den danske natur, men en konkret handleplan for odderen har været hovedårsag. Her blev det blandt andet forbudt at anvende fiskeruser, som odderen ikke kunne komme ud af igen.

- Tidligere døde mange oddere, når de sad fast i fiskeruser og ikke kunne komme ud igen. De druknede ganske enkelt. Men efter det blev indført, at man skal sætte riste foran ruserne, så store dyr ikke kan komme ind, er der væsentlig færre druknede oddere, siger Leif Bisschop-Larsen.

Herudover er der blevet etableret faunapassager mange steder, hvor vandløb krydser veje, så odderne kan følge vandløbet under vejen. Det har nedsat antallet af trafikdræbte oddere.

Grundig undersøgelse
Det er Naturstyrelsen der sammen med Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet har gennemført den landsdækkende overvågning af odderens udbredelse i 2011-2012.

Overvågningen er blevet gennemført på cirka 1.240 stationer over hele landet. I 2004 var der tegn på odder på 47,5 procent af de besøgte steder, mens der i den nye overvågning ved positive udfald på 56,3 procent af stederne.

Og betyder det så, man kan få odderen at se på den kommende skovtur?

- Ja, det kan man, men det kræver en god portion ihærdighed. Man skal opsøge de steder, den er mest kendt som for eksempel ved Limfjorden og så besøge åer eller søer i den tidlige morgen eller sene aften. Man kan også kigge efter odderen, hvis det er vinter med hård frost og is på søer og vandløb. Så kan den dukke op, hvor der er isfrit, men den er meget sky, siger biolog i Naturstyrelsen, Leif Bisschop-Larsen.

På landsplan er odderen tidligere blevet overvåget i 1984-1986, 1991, 1996 og 2004, hvilket giver gode muligheder for at sammenligne odderbestandens udvikling over en næsten 30-årig periode. Det er sket under det Nationale Overvågnings-program for Vandmiljø og Natur (NOVANA).

Yderligere oplysninger:
Biolog Leif Bisschop-Larsen, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 3473, mobil: 2046 4574, e-mail: