Aftale om Vadehavet som verdensarv

21-12-2012

Regeringen vil gå videre med den danske ansøgning hos UNESCO, som skal gøre Vadehavet til verdensarv.

Miljøministeren har fundet tilstrækkelig opbakning til at arbejde videre med Vadehavets fremtid som verdensarv. Regeringen går videre med ansøgningen hos UNESCO.


Verdensarv. Vadehavets unikke natur kan måske komme i fint selskab. Foto: Arkiv.

Et stort flertal af lokalpolitikerne i Vadehavsregionen bakker nu op om miljøminister Ida Aukens bestræbelser på at få den danske del af Vadehavet optaget på UNESCOs liste over verdensarv.

Kommunalbestyrelserne i Esbjerg, Varde og Fanø kommuner har meddelt Ida Auken, at de støtter regeringens arbejde for at få den danske del af Vadehavet anerkendt som verdensarv. Det samme har bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet. De vil nu underskrive en fælleserklæring om støtte til områdets udpegning.

Tønder Kommune ønsker også, at den danske del af Vadehavet bliver udpeget som verdensarv, men kun på et mindre areal, og derfor er kommunen ikke med i den fælles erklæring.

- Der er meget stor støtte til, at vi kan få den danske del af Vadehavet anerkendt som en del af verdensarven. Vadehavet har et kæmpe potentiale for at udvikle det grønne turismeerhverv i Danmark, og det potentiale skal vi udnytte sammen med kommunerne og Nationalpark Vadehavet. Jeg havde selvfølgelig helst set, at Tønder Kommune også ville bakke fuldt op, men det store flertal skal ikke snydes for denne mulighed, siger miljøminister Ida Auken.

Vadehavet er klodens naturarv
I dag er Vadehavet i Holland og Tyskland optaget på UNESCOs liste over naturområder, der er så unikke, at de betegnes som en del af klodens naturarv.

I 1995 forsøgte den daværende danske regering at få den danske del af Vadehavet med i udpegningen, men det modsatte de lokale kommuner sig. I marts i år kom Ida Auken med et nyt udspil til at få udpeget Vadehavet som verdensarv.

Nu er tre af områdets fire kommuner samt nationalparkbestyrelsen parate til at underskrive en fælleserklæring, som støtter udpegningen.

- Vi har haft en rigtig god dialog om projektet. Kommunerne og jeg har haft forskellige ønsker, som vi nu er blevet enige om. Vi har justeret lidt i afgrænsningen, og vi har fundet et fælles fodslag omkring udpegningen som en sjælden chance for Vadehavet. Udpegningen ændrer ikke på de restriktioner, vi har i dag. Den giver bare området den kæmpe anerkendelse, som det fortjener, siger Ida Auken.

I forhold til det udspil, som Ida Auken kom med i marts, er der sket tre justeringer for at komme kommunerne i møde. Et landbrugsområde er taget ud i Margrethe Kog nord i Tøndermarsken, sejlrenden til Esbjerg Havn er blevet undtaget, og det samme er et lille areal, hvor der er planlagt udvidelser af Rømø Havn.

Tønder Kommune har ikke villet støtte projektet, fordi byrådet vil flytte udpegningen fra digernes top til 150 meter ude i vandet. Det vil miljøministeren ikke efterkomme.

- Der vil falde alt for meget værdifuld natur ud af udpegningen, hvis vi flytter afgrænsningen 150 meter ud i vandet. Vi laver vores udpegning efter samme princip som de andre lande, og det bliver vi nødt til at holde fast i, siger Ida Auken.

Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Grethe Linder Vinther, Miljøministeriet, tlf.: 2086 3476, e-mail: Obfuscated Email
Skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen, tlf.: 2259 3805, e-mail: Obfuscated Email