Bedre registrering giver bedre naturbeskyttelse

21-12-2012

Danmarks beskyttede naturområder skal registreres, så vi bedre kan passe på dem.

Danmarkshistoriens mest ambitiøse projekt i registrering af beskyttede naturområder er kommet godt fra start. Det viser, at der samlet set er mere værdifuld natur, men at visse naturområder er trængte.


Naturbeskyttelse. "Den bedste måde at beskytte naturen på er ved at beskytte naturområderne," Naturstyrelsen. Foto: Arkiv

Aldrig før er så store naturarealer blevet inspiceret, vurderet og registreret som i Miljøministeriets omfattende § 3-registreringsprojekt. I pilotprojektet er mere end 15.500 hektar natur – eller godt 30.000 fodboldbaner - rundt omkring i landet er blevet systematisk kortlagt med topmoderne teknik.

Aarhus Universitet (DCE) er nu klar med resultaterne for de syv kommuner, der deltog i pilotprojektet, heriblandt Furesø, Holstebro og Odense kommuner. Rapporten viser blandt andet, at det samlede areal af beskyttet natur er 3,2 procent større end det areal, Danmarks Miljøportal har opført i deres registre.

- For at kunne yde den bedst tænkelige beskyttelse af naturen, så er det absolut første skridt, at vi ved, hvor i landet den beskyttelsesværdige natur findes. Pilotprojektet giver os vigtige informationer om, hvor kommunerne skal gribe ind. Samtidig er arbejdet i marken blevet mere effektivt, og medarbejderne kan foretage registreringer og målinger ved hjælp af moderne hjælpemidler som tablet-pc’er. Det giver en langt mere effektiv naturforvaltning og en mere nøjagtig registrering, siger kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen.

Miljøministeriet vil over en treårig periode udføre mindst 38.000 besigtigelser af den § 3-beskyttede natur, og Naturstyrelsen forventer, at brugen af blandt andet mobile, digitale løsninger kan optimere arbejdet med 25 procent. Det er særligt brugen af såkaldte tablets, der er med til at lette arbejdsgangene.

Læs rapporten om Naturstyrelsens opdatering af § 3-beskyttede naturområder

Tilbagegang for visse naturtyper
Rapporten viser dog også, at 2,5 procent af de registrerede § 3-områder, som er områder beskyttet i Naturbeskyttelsesloven, er blevet inddraget til landbrugsjord og andre formål.

Kommunerne skal derfor nu undersøge, om der kan være tale om omlægning af naturtyper til formål, der er lovlige, eller om lodsejere har omlagt værdifuld natur til ulovlige formål.

- Vi har et meget fint samarbejde med KL om det her projekt. Nu skal kommunerne følge op på de resultater, som registreringen af naturen er kommet med, og så også gribe ind i de tilfælde, hvor beskyttet natur på ulovlig vis er blevet inddraget til andre formål. Vores heder, strandenge og moser må ikke forsvinde, og derfor er det så vigtigt, at vi får registreret, hvor de her særlige naturtyper er. Det er vi med dette projekt rigtig godt i gang med at få et overblik over, så naturens tilbagegang kan stoppes effektivt, siger kontorchef Søren Hald.
Miljøministeriet besluttede i 2010 at lave den omfattende §3-undersøgelse af dansk natur. Sammen med KL blev der indgået en aftale om, at registreringen skulle forbedres, så ingen er i tvivl om, hvor de særligt beskyttelsesværdige naturområder er. Udover de syv kommuner, der har været en del af pilotprojektet, er registreringen sidenhen påbegyndt i yderligere 45 kommuner.

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen, tlf.: 2288 9990, e-mail: Obfuscated Email