Bedre forhold for publikum og natur i Bistrup Skovene

14-12-2012

Flere sammenhængende stier, mere sammenhængende natur og skovture, hvor man ikke skal holde sig til stien. Det er resultatet, når Naturstyrelsen overtager en del af Bistrup Skovene.

Der bliver flere sammenhængende stier og mere sammenhængende natur, når Naturstyrelsen overtager en tidligere privatejet del af Bistrup Skovene ved Roskilde.


Forenkling.
Året rundt bliver der badet i Avnsø, der på grund af sit rene vand også rummer en rig natur. Søen ligger midt i Bistrup Skovene og har fremover kun en ejer. Foto: Naturstyrelsen.

I Bistrup Skovene fandtes indtil for kort tid siden to forskellige sæt adgangsregler klods op af hinanden. Et sæt regler for, hvad man måtte i den centrale del af skoven, der var ejet af Ledreborg Gods og et andet regelsæt for den offentligt ejede skov, der ligger uden om.

Det bliver der ændret på nu, hvor Naturstyrelsen og Ledreborg Gods er blevet enige om, at Naturstyrelsen nu ejer Helvigstrup Skov, der tidligere lå som en privat enklave i Bistrup Skovene.

- Vi får meget bedre mulighed for at give publikum oplevelsesmuligheder i Helvigstrup Skov. I den kommende tid vil vi sammen med skovens brugere planlægge, hvordan Helvigstrup Skov bedre bindes sammen med de øvrige skove både i forhold til friluftslivet og til naturværdierne, siger skovrider Jens Peter Simonsen fra Naturstyrelsen.

Det bliver også nemmere at lave naturprojekter. For eksempel vil man kunne lave et naturligt vådområde eller en lysning i skoven, der følger terrænet i stedet for at følge skellet ind til naboen.

Færre regler at holde styr på
Publikum kan fremover færdes frit i skoven uden at bekymre sig om, om de er i den private eller den offentligt ejede del af skoven, hvor der gælder forskellige regler.

- Det vil gøre det enklere for skovens gæster at færdes i skoven, når der ikke længere er forskellige regler. Fremover vil vi kunne tynde ud i skiltene, fordi vi ikke skal huske nogen på, hvem der ejer skoven , siger Jens Peter Simonsen.

Adgangsreglerne er på flere måder mere lempelige i offentlige skove end i private skove. For eksempel må man opholde sig hele døgnet i offentlige skove, og man må færdes mellem træerne..

Orienteringsløbere, ryttere og andre vil opnå den fordel, at de ikke længere møder forskellige krav til brugerbetaling alt afhængigt af, hvor de færdes i skoven.

Tåstrup Skov skifter også ejer
Mens Ledreborg Gods afgiver 77 hektar af Bistrup Skovene til Naturstyrelsen, så overtager godset Tåstrup Skov, der dækker et areal på 40 hektar og et landbrugsareal ved Gammel Lejre.
Tåstrup Skov ligger cirka fire kilometer syd for Bistrup Skovene og benyttes væsentligt mindre af skovgæster end Bistrup Skovene.

Læs mere om adgangsreglerne i naturen