Høring skal gå om

04-12-2012

Et enigt Natur- og Miljøklagenævn har afgjort, at høringsfristen på otte dage for den supplerende høring af de statslige vandplaner var for kort. Derfor planlægger Naturstyrelsen en ny høring.Et enigt Natur- og Miljøklagenævn har afgjort, at høringsfristen på otte dage for den supplerende høring af de statslige vandplaner var for kort. Derfor planlægger Naturstyrelsen en ny høring.


Bregninge Å. Foto: Ole Akhøj.

Flere landmænd og organisationer har fået ret i deres klager til Natur- og Miljøklagenævnet over, at otte dages frist for den supplerende høring omkring de reviderede vandplaner i december 2011 var for lidt. Nævnet har erklæret vandplanerne for ugyldige, og den supplerende høring af vandplanerne skal nu gå om.

- Det er vigtigt, at borgere og organisationer får mulighed for at give deres mening til kende, og derfor skal der være rimelige høringsfrister. Klagenævnet har afgjort, at det ikke var tilfældet med vandplanerne – og det beklager jeg meget, siger direktør Niels Christensen, Naturstyrelsen.

Den supplerende høring drejede sig om en række ændringer i de statslige vandplaner, der havde været i høring i seks måneder. Høringen var målrettet de lodsejere, som var direkte berørt af vandplanerne.

- Vi er netop nu i gang med at vurdere konsekvenserne af afgørelsen, og vi sætter gang i en ny høring så hurtigt, som det kan lade sig gøre, siger direktør Niels Christensen.