Innovative decentrale renseteknologier

20-12-2012

Naturstyrelsen har igangsat et forløb om regelforenkling og forbedring af procedurer omkring tilslutningstilladelser.

Naturstyrelsen har igangsat et forløb om regelforenkling og forbedring af procedure r omkring tilslutningstilladelser.

Sammen med de involverede brancher ønsker Naturstyrelsen at identificere muligheder for at skabe incitamenter for udvikling og anvendelse af innovative decentrale renseteknologier .

Første trin i forløbet er afholdelse af en indledende workshop d. 11 december 2012. Til workshoppen er der inviteret en række ressourcepersoner indenfor fagområdet fra de involverede brancher, vidensinstitutioner og foreninger , som fx KL, DI, DANVA, Teknologisk Institut samt Danmarks Naturfredningsforening . Workshoppens formål er at identificere relevante indsatsområder, interessenter samt prioritere indsatsen. Workshoppen vil fastsætte rammerne for det videre forløb, hvor der arbejdes videre på indsatserne , og der planlægges afholdt yderligere mindre workshops.

I løbet af juni 2013 afleveres en rapport med input til forbedringen og forenkling af procedurer og sagsbehandling til en eventuel kommende revision af regelsættet på området.

Interesserede kan rette henvendelse til Henrik Borg Kristensen NST ( Obfuscated Email , 72 54 48 98) eller Uffe Gangelhof fra Grontmij ( Obfuscated Email , 82 20 3556)