Opdaterede udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder

21-12-2012

Naturstyrelsen har i 2012 på grundlag af data indsamlet i det nationale overvågningsprogram, en analyse foretaget af DCE og offentlig høring opdateret udpegningsgrundlagene for fuglebeskyttelses- og habitatområderne (også kaldet Natura 2000-områder).

De opdaterede udpegningsgrundlag er offentliggjort den 21. december 2012 og gældende fra 2013.