Naturstyrelsen politianmelder rovfugledrab

18-12-2012

En rovfugl er blevet forgivet i Østjylland. Det viser en obduktion foretaget af Center for Vildtsundhed.

Naturstyrelsen melder fundet af giftdræbt rød glente til politiet.


Giftdrab. Til venstre ses den giftdræbte røde glente. Til højre den opsprættede fasan, der var fyldt med giften carbofuran. Foto: Center for Vildtsundhed.

Den dræbte rovfugl blev fundet i Østjylland af en borger, der fandt den døde glente ved siden af en opsprættet fasan fyldt med sorte giftkorn. Fasanen var bundet fast til et træ.

Begge fugle blev efterfølgende bragt til Center for Vildtsundhed (DTU Veterinærinstituttet og DTU Fødevareinstituttet) i København for at blive undersøgt.

Obduktionen viste, at glenten var blevet dræbt med en særlig dødelig type gift (carbofuran), der har slået fuglen ihjel øjeblikkeligt. Gifttypen svarede til de sorte korn, der blev fundet i fasanens bryst.

- Det er naturligvis fuldstændig uacceptabelt, at man på den måde slår dyreliv ihjel. Brug af gift i naturen er strafbart, og derfor melder vi naturligvis fundet til politiet, siger jurist Jacob Christian Bertram fra Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen vil i dag anmelde fundet til politiet, der via Center for Vildtsundhed vil kunne få nærmere oplysninger om glenten, der er en sjælden ynglefugl i Danmark.

Drab på fugle registreres
Det er ikke første gang, at rovfugle er blevet dræbt med gift i Danmark.

Derfor var drab på rovfugle også på dagsordenen på et netop afholdt møde i Vildtforvaltningsrådet, hvor blandt andre Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Naturstyrelsen diskuterer forholdene for vildtet og dyre- og fuglelivet i Danmark.

- På mødet var parterne enige om, at der skal sættes hårdt ind over for giftdrab på rovfugle, og vi vil også fremover melde giftdrab til politiet, siger Jacob Christian Bertram.

I maj måned i år blev en kongeørn dræbt på en lignende måde nordvest for Randers.

Læs artiklen: Sjælden kongeørn giftdræbt

Brugen af giften cabofuran har været forbudt i EU-landene siden 2008.

Yderligere oplysninger:
Dyrlæge Mariann Chriél, Sektion for Myndighedsbetjening, Beredskab og Kommerciel diagnostik ved DTU Veterinærinstituttet, tlf.: 3588 8709, mobil 4020 9179, e-mail Obfuscated Email
For Naturstyrelsen, Presse & Kommunikation, tlf.: 7254 2304