73 medarbejdere varslet

28-02-2012

Naturstyrelsen har i dag varslet afskedigelser af 73 ud af styrelsens ca. 1300 medarbejdere. Varslingerne er fordelt på hele landet – og i de fleste af styrelsens 21 enheder.

Naturstyrelsen har i dag varslet afskedigelser af 73 ud af styrelsens ca. 1300 medarbejdere. Varslingerne er fordelt på hele landet – og i de fleste af styrelsens 21 enheder.

Varslingerne sker for at imødekomme et besparelseskrav på 50 mio. kr. i lønsum.  Det svarer til ca. 125 stillinger. Med stillingsnedlæggelser efter vakancer og flere omplaceringer, er det lykkedes at nedbringe antallet af egentlige afskedigelser til 73.

Derudover har den forholdsvis nyetablerede styrelse igangsat en omfattende moderniseringsplan, der skal styrke styrelsen, så den bliver i stand til at løse opgaverne med færre ressourcer.

Hovedelementerne i moderniseringen er: Øget digitalisering af arbejdsgange og service. Fokus på kerneopgaver, så man får mest mulig miljø for pengene. Effektiv administration samlet i færre, men fagligt stærkere miljøer.

Moderniseringen vil kræve investeringer og nye kompetencer, hvilket der også er skabt råderum for i besparelserne.

Desuden har Naturstyrelsen sat arbejdet i gang med at ændre organisationen, så strukturen kan understøtte opbygningen af en robust og moderne styrelse.