Krager står for skud

21-02-2012

Netop nu kan grundejere søge om tilladelse til at reducere antallet af krager på deres ejendom.

Foto: Colourbox

Netop nu kan grundejere søge om tilladelse til at nedbringe antallet af krager på deres ejendom.

Sidste år gav Naturstyrelsen 2.300 tilladelser til at indfange eller skyde krager. I alt 30.000 krager blev reguleret, som det hedder i fagsproget.

Regulering må som hovedregel finde sted i perioden 1. februar til 15. april.

Læs mere om regulering af skadevoldende vildt på Miljøstyrelsens hjemmeside

Færre krager giver mere natur
Kragers appetit på andre fugles æg og kyllinger går blandt andet ud over bestanden af fasaner og agernhøns. Derudover tager krager mange harekillinger.

Da både fasaner, agerhøns og harer er dyr, som jægerne ynder at gå på jagt efter, er krager ofte upopulære fugle blandt jægerne.

Men reguleringen af krager gavner også en lang række andre dyr i naturen.

- Mange steder i landet er bestanden af krager så stærk, at det går hårdt ud over de andre dyr i området. Småfugle får plyndret reder med æg og yngel, stæreunger hales ud af redekasser, og kragerne generer ofte også andefuglene. Derfor bidrager det faktisk til en mere varieret natur, når vi nedbringer antallet af krager, fortæller vildtkonsulent Hans Henrik Erhardi fra Naturstyrelsen i Vestsjælland.

Vildtkonsulenten understreger samtidig, at indsatsen mod krager ikke bør stå alene i kampen for at hjælpe visse arters fremgang.

Der er også brug for flere vilde hjørner med natur, fordi netop manglen på naturlige levesteder er den vigtigste årsag til tilbagegangen for mange vilde dyrearter, fortæller Hans Henrik Erhardi.

Få rådgivning om vildt på Naturstyrelsens hjemmeside.

Amok på ugle af plastik
Der er flere måder at bekæmpe krager.

En såkaldt krageugle lavet af hareskind eller plastik har vist sig at være særdeles effektiv til at lokke krager på skudhold.

Kragerne opfatter uglen som en trussel, som de for enhver pris vil jage bort. Når de ophidsede fugle angriber uglen, har jægeren sin chance.

Jægere kan også bruge en lokkefløjte eller en kunstig krage til at lokke kragerne til. Allerbedst virker det, hvis lokkefuglen anbringes et sted, hvor landmanden har spredt møg eller andre steder, der opsøges af sultne krager.

Æg lokker krager og husskader
I slutningen af reguleringsperioden kan man med fordel vælge at fange krager i fælder med hønseæg som lokkemad. Fælderne skal tilses morgen og aften og have godkendte mål.

Jægere, der vil bruge kunstige lokkefugle og kunstigt skjul, skal nævne det i deres ansøgning.

Man kan i øvrigt søge om tilladelse til at regulere husskader i samme periode som krager.

Hvem kan søge?
Grundejere kan søge om tilladelse til at regulere skadevoldende vildt på Naturstyrelsens hjemmeside.

Man skal være fyldt 18 år og have gyldigt jagttegn for at udføre reguleringen af krager og husskader.