Naturstyrelsen undersøger kæmpesygehus

22-02-2012

Odense står foran sygehusbyggeri for milliarder. Naturstyrelsen skal undersøge effekten på miljøet

Naturstyrelsen går nu i gang med at undersøge miljøeffekten af den største enkeltstående byudviklingssatsning i Odenses historie.

Styrelsen skal lave en såkaldt VVM-undersøgelse af det nye Universitetshospital, der bygges sammen med et nyt sunhedsvidenskabligt fakultet på Syddansk Universitet.

Inden arbejdet går i gang efterlyser styrelsen idéer til emner og problemstillinger som skal undersøges.

Idéer og forslag ønskes
I alt ønsker Region Syddanmark og Bygningsstyrelsen at bygge 237.000 kvadratmeter sygehus og universitetsbygninger, som får en række effekter på miljøet.

Det drejer sig både om påvirkning fra selve bygningerne, men også fra den afledte trafik fra biler og fra helikopterne til og fra den nye helikopterlandingsplads, som er en del af projektet.

Naturstyrelsen har udgivet et idéoplæg til VVM-undersøgelsen, hvor styrelsen har beskrevet en række af de miljøeffekter, som forventes at komme. Men der kan være forhold eller idéer, som ikke er med i oplægget. Det kan blandt andet også være idéer til løsninger, som kan minimere byggeriets effekt på miljøet. Derfor inviterer styrelsen alle til at bidrage.

Idéer kan sendes til Naturstyrelsen frem til 1. april, hvor arbejdet med den egentlige miljøvurdering går i gang.

Naturstyrelsen efterlyser forslag og idéer