Nationalparkplan for Mols Bjerge er klar

28-02-2012

De næste seks års drift og udvikling af nationalpark Mols Bjerge er på plads.


Colourbox
Naturskønhed Nationalparkplanen for nationalparken i Mols Bjerge er fuld af visoner.

Nationalpark Mols Bjerge ved Mols i Østjylland har fået sin første nationalparkplan.
I løbet af de af de to et halvt år, der er gået siden indvielsen i august 2009, er der blevet afholdt 18 bestyrelsesmøder, 13 rådsmøder, 16 offentlige borgermøder - og over 300 høringssvar og konkrete borgerforslag er modtaget fra borgere, lodsejere, kommuner og foreninger.

Det er blevet til en 72 sider lang plan, der gælder for perioden 2012-2018.

Se den samlede plan for Nationalpark Mols Bjerge

- Nationalpark Mols Bjerge er kendetegnet ved, at der bor mange mennesker i området. Ebeltoft by ligger midt i parken, og planen forholder sig derfor til både lokalsamfund og erhverv, natur  og kultur samt byer og friluftsliv, siger Peter Brostrøm, skovrider ved Naturstyrelsen i Kronjylland og bestyrelsesmedlem i Nationalpark Mols Bjerge.

25 konkrete planer
Naturstyrelsen forvalter nogle væsentlige områder i nationalparken. Det drejer sig primært om arealer i Mols Bjerge og natur- og kulturområder ved Kalø Slotsruin. Det er dog de private lodsejere, der har ejerskab i omkring 80 procent af landarealet i nationalparken.

Bestyrelsen har i tilknytning til udarbejdelse af nationalparkplanen besluttet sig for at arbejde med 25 konkrete projekter i planperioden. Projekterne beskæftiger sig med alt fra styrkelsen af naturens biologiske mangfoldighed til, hvordan nationalparken kan være med til at styrke den lokale erhvervsudvikling.

Se de 25 projekter på Nationalpark Mols Bjerges hjemmeside

Prioriteringen af de 25 projekter er endnu ikke besluttet og vil blive diskuteret på en temadag 3. marts.

Læs mere om Nationalpark Mols Bjerge og de øvrige danske nationalparker på nationalparkernes hjemmeside