Planloven til debat ved landsdækkende møde

24-02-2012

Få svar på aktuelle spørgsmål om planlov og planlægning når Naturstyrelsen afholder Planlovsdage

Hvilken betydning får planlovsændringerne for klimalokalplanerne? Hvor konkret skal man formulere krav og muligheder i en lokalplan, så der stadig er plads til nytænkning og udvikling? Og hvordan gør man i det hele taget lokalplaner nemmere at forstå?

De spørgsmål og en hel del flere vil blive besvaret, når Naturstyrelsen i samarbejde med foreningen DABYFO, Danske Planchefer og Kommunalteknisk Chefforening indbyder til Planlovsdage 2012 i marts måned.

Arrangementet Planlovsdage har været afholdt i Aalborg, i Middelfart og i København siden 2004, og igen i år er det de tre byer, der får besøg af mere end 300 ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-, miljø- og byggesagsafdelinger.

Klimalokalplaner på programmet
Programmets indhold vil i år gå i retning af den mere klassiske planlægning, men der vil, som de foregående år, også være oplæg fra Naturstyrelsen om de seneste tiltag om for eksempel afbureaukratisering af planloven.

Derudover vil Naturstyrelsen orientere om kommende lovændringer,  om klimalokalplaner og de klimatilpasningsplaner, som kommunerne skal have færdige inden udgangen af november 2013.

Arrangementet Planlovsdage 2012 finder sted i Aalborg 14. marts, i Middelfart 15. marts og i København 21. marts. Tilmeldingen skal ske senest 1. marts.

Tilmelding kan ske via DABYFOs hjemmeside