Rettelser til Natura 2000-planer

10-02-2012

Det er især skove og nogle heder i Sydvestjylland, der de kommende dage får en ny farve på kort.

Grafik: Colourbox

En række naturområder skifter de kommende dage farve. Ikke ude i virkeligheden, men på kort.

Det er især skove og nogle heder i Sydvestjylland, der i de nyligt udsendt Natura 2000-planer præsenteres med en forkert farve i en af figurerne i planerne.

Naturstyrelsen retter i de kommende dage fejlen, hvor figuren er forkert, så Natura 2000-planerne er opdaterede og korrekte senest mandag 13. februar.

Korrektionen medfører ikke ændringer i de målsætninger og den indsats, som er beskrevet i Natura 2000-planerne. Netop de to dele af planerne er afgørende for de handleplaner for naturområderne, som kommunerne lige har påbegyndt.

Ændringerne omfatter 116 ud af 246 Natura 2000-planer. Der er fundet fejl i cirka 200 ud af 5.500 skovregistreringer og i 150 ud af knap 10.000 registreringer af øvrige naturtyper. Der er tale om tekniske kodningsfejl foretaget af Bioscience, Aarhus Universitet.

Yderligere oplysninger:
Fuldmægtig Lisbeth Bjørndal Andersen, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 4826