Ny rekord for erstatningsskov

13-02-2012

Der bliver tale om en Danmarksrekord, når et nyt skovprojekt til foråret går i gang ved Tinglev i Sønderjylland.

Der bliver Danmarksrekord, når et nyt skovprojekt til foråret går i gang ved Tinglev i Sønderjylland. Her skal plantes skov på cirka 100 hektar, og bliver dermed det største private skovprojekt, staten har været med til at støtte.

Skoven er blandt de første nye skove, som skal erstatte træerne, der skal ryddes for at give plads til det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild. Skoven ved Tinglev rejses på et område, hvor skoven kan beskytte sårbare grundvandsmagasiner i undergrunden.

- Det er vigtigt for os og for naturen, at staten blandt andet i samarbejde med private aktører får rejst skove i hele landet. Vi får plantet store og sammenhængende skove, som både beskytter vores drikkevand og giver mulighed for friluftsliv , siger miljøminister Ida Auken.

Læs mere om statslig skovrejsning på hjemmesiden

Første runde i gang
Den første runde af skovrejsningsprojekter som erstatning for rydninger i Østerild indeholder støtte til 177,5 hektar fordelt på fire områder. Ud over Tinglev drejer det sig om 38,6 hektar ved Ledøje ved København, 26,9 hektar ved Kalundborg og 18,6 hektar ved Felsted i Sønderjylland.

Der var stor interesse for at få støtte fra den første del af Østerild-puljen. I alt blev der søgt om støtte til 13 projekter.
I alt bliver der fældet 245 hektar skov i Østerild for at skabe plads til det nationale testcenter. Det bliver erstattet af 393 hektar skov andre steder i landet – i både privat og statslig regi.
Læs artikel: Kvalitetsskov erstatter træer i Østerild

Der vil den kommende tid blive givet støtte til yderligere 74 hektar privat skov, og staten vil selv rejse 42 hektar statslig skov til grundvandsbeskyttelse og 100 hektar bynær skov ved Thisted.

Den hidtidige rekord for privat skovrejsning er på 88,3 hektar. Det skete i Skive i 2009.