Danmark som foregangsland for biodiversitet

28-01-2012

Danmark skal være foregangsland for biodiversitet, og borgerne er klar til at betale en del af regningen.

Danmark skal være foregangsland for biodiversitet, og borgerne er klar til at betale en del af regningen.

Sådan lyder en af hovedkonklusionerne på Naturstyrelsens og Teknologirådets borgertopmøde om biodiversitet lørdag 28. januar i Odense.

På mødet deltog knap 200 borgere fra hele landet i en debat og afstemning om emner som det åbne land, skov, hav og fjorde og den bynære natur.

Stor vægt på natur
Borgerne på borgertopmødet lagde mere vægt på hensynet til naturen end hensynet til landbrug, skovbrug, fiskeri.

Hele 82 procent af de adspurgte svarede, at Danmark skal være foregangsland, når det gælder biodiversitet. Også selvom regningen lyder på eksempelvis 500 kroner pr dansker om året.

Desuden var mange klar til at gå utraditionelle veje for at sikre naturen som for eksempel privat sponsorering af naturområder med synlig reklame.

28 spørgsmål om fremtidens natur
Der blev stemt om 28 spørgsmål i seks kategorier, og afstemningsresultaterne bliver en del af grundlaget for miljøministerens planer for Danmarks fremtidige natur.

Ud af de 28 spørgsmål var der klare udmeldinger fra borgerne, blandt andet:

• Syv ud af ti mener, at naturarealet i Danmark skal udvides på bekostning af landbrugsarealet.
• Otte ud af ti borgere mener, at grønne områder tæt på byen skal gøres mere vilde af hensyn til biodiversiteten.
• Ni ud af ti mener, at sprøjtegifte i private haver og sommerhuse skal forbydes.
• To ud af tre mener, der skal udsættes bisonokser i nogle af de danske skove.

Spørgsmålet om der igen skal være ulve i den danske natur delte borgerne midt over med halvdelen for og halvdelen imod.

Alle resultater kan ses her

Læs mere om borgertopmødet

Yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Sune Bové, Naturstyrelsen, tlf.: 2537 0771 e-mail:
Kontorchef Flemming Nielsen, Naturstyrelsen, tlf.: e-mail:
Projektleder Jørgen Madsen, Teknologirådet, tlf.: 3078 5168 e-mail:
Projektleder Søren Gram, Teknologirådet, tlf. 3345 5362, email: