Omlægning af afgift til drikkevandsbeskyttelse

20-01-2012

Fra 1. januar 2012 er der sket ændringer i den afgift, der finansierer den statslige grundvandskortlægning og den kommunale indsatsplanlægning.

Fra 1. januar 2012 er der sket ændringer i den afgift, der finansierer den statslige grundvandskortlægning og den kommunale indsatsplanlægning.

Afgiften er nu omlagt til et drikkevandsbidrag, der bliver opkrævet som en del af den i forvejen eksisterende vandafgift, som administreres af Skatteministeriet og opkræves af SKAT.

Læs mere om beregning og opkrævning af afgiften på SKATs hjemmeside

Omlægningen indebærer, at grundlaget for opkrævningen af drikkevandsafgiften ikke længere er den tilladte vandindvindingsmængde i vandforsyningernes indvindingstilladelser. I stedet opkræves der nu drikkevandsbidrag på grundlag af det faktiske vandforbrug. Det vil sige efter de samme regler, som siden 1993 har været gældende for den statslige vandafgift.

Det samlede drikkevandsbidrag til grundvandsbeskyttelsen vil uændret være ca. 185 mio. kr. om året. For de enkelte forbrugere kan der forekomme såvel stigninger som fald i forhold til den hidtidige drikkevandsafgift. Den årlige udgift skønnes dog ikke at ville kunne stige med mere end ca. 40 kr. for en gennemsnitshusstand.

Læs mere om det nye drikkevandsbidrag

Notat om ophævelse af drikkevandsafgiften med samtidig omlægning til vandafgift (pdf)