Hold mus og rotter fra døren uden gift

25-01-2012

Naturstyrelsen er klar med nye pjecer om, hvordan man slipper af med rotter og mus uden gift.

275.000 kilo eller 11 store lastvognstog fyldt med gift. Det er, hvad danskerne hvert år lægger ud, for at bekæmpe mus og rotter.

Men der er andre måder at slippe af med de uønskede gnavere på med minimal eller helt uden brug af gift. I en ny pjece giver Naturstyrelsen gode råd til en miljørigtig rottebekæmpelse.

- Det er naturen, der betaler prisen, når vi bruger gift. Giften kan løbe ud i søer og åer, hvor det går ud over vandlevende organismer. Men rovdyr som ildere og lækat og rovfugle som ugler, musvåger og falke er også udsatte. Hvis de æder en forgiftet mus eller rotte, har de pludselig også giften i sig, siger Peter Weile, konsulent i rottebekæmpelse i Naturstyrelsen.

Derfor bør man tænke sig om, inden man begynder at lægge gift ud for at sikre sig mod skadedyr.

Læs pjecen: Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift
Stop dem, før de kommer
Helt generelt gælder det, at det er nemmere at forebygge mod mus og rotter end at bekæmpe dem. En gåtur rundt om boligen er første skridt mod et gnaverfrit hjem.

- Hvis man tænker sig om, opstår problemet ikke. Kig efter sprækker eller revner i husmuren, hvor rotter mus kan komme ind. Tjek, om ventilationsristen på husets sokkel er finmasket nok. Rotter skal kun bruge 20 millimeter for at komme ind og mus blot 6-7 millimeter, siger Peter Weile.

På rundturen bør man også tjekke, at der ikke ligger fødevarer tæt på huset. Fuglefoder er en af de mest oplagte syndere. Hvis man vil fodre, skal man gøre det i små mængder og placere foderet højt. Små pauser i fodringen gør desuden, at fuglene tager de rester, der falder på jorden, inden rotter og mus kommer til, fortæller Peter Weile.

I den nye pjece er der flere gode råd om at stoppe rotter og mus, før de kommer inden for hjemmets fire vægge. Men der er også råd til landmænd og skovejere.

Hvis skaden er sket
Er mus eller rotter først kommet indenfor, kan de bekæmpes uden gift på flere måder.

Den mest traditionelle metode er smækfælden, der klapper sammen og dræber, når gnaveren går i. Smækfælden er effektiv overfor både rotter og mus. Men man skal tilse den hyppigt, og rotter er generelt mere mistroiske for denne type fælde og er mere tilbageholdende med at gå i.

Hvis fælden klapper, skal man huske gummihandsker, når man tømmer fælden. For både mus og rotter er smittebærere af en lang række sygdomme, der kan overføres ved berøring.

- Det er et faktum, at folk kan blive syge, når de har kontakt med rotter eller mus, siger Peter Weile.

I Naturstyrelsens anden nye pjece ’Rotters smitterisiko’, kan du læse mere om, hvilke sygdomme gnaverne bærer på, og hvilke forholdsregler du bør tage, når du er i kontakt med dem.

Læs pjecen: Rotters smitterisiko

En anden metode til at slippe af med gnaverne kan være at bruge sikringsordninger, som er de flade stålkasser, der ofte ses udenfor virksomheder og institutioner. I stedet for at bruge gift i kasserne kan en smækfælde placeres, og man undgår at bruge gift.

Alternativt kan en såkaldt indikatorblok sættes i kasserne. Først når der er gnavmærker fra mus eller rotter i blokken, udskifter man den med en giftig variant. På den måde undgår man et konstant udbud af gift, der kan være med til at øge bestanden af resistente rotter.

Meget mere info og flere gode råd kan findes i Naturstyrelsens to nye pjecer om rotter og mus.

Læs blandt andet om:

- Kloakker
- Elektroniske fælder
- Rengøring og desinfektion
- Kassering af indbo og fødevarer
- Smittefare

Du finder begge pjecer på Naturstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om rottebekæmpelse på Miljøstyrelsens hjemmeside  Yderligere oplysninger:
Konsulent i rottebekæmpelse Peter Weile, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 4933, e-mail: Obfuscated Email

-