Meld en mårhund på ny hotline

10-01-2012

Naturstyrelsen åbner nu en særlig hotline, hvor alle kan indberette observationer af den invasive mårhund.
Samtidig styrker styrelsen sin kommunikation om mårhunden på sin hjemmeside.

Naturstyrelsen åbner nu en særlig hotline, hvor alle kan indberette observationer af den invasive mårhund.

Arbejdet for at holde Danmark fri for ynglende mårhunde inden år 2015 er så stor en opgave, at Naturstyrelsen ikke kan løfte den alene, og derfor skal det være lettere for danskerne at fortælle, hvor de ser den. Det kan nu ske på telefon 51 140 114, hvor man kan melde mårhunden på alle tider af døgnet.

- Det er en meget stor opgave at nå målet om, at vi ikke har ynglende mårhunde i Danmark i 2015. Derfor har vi brug for at danskerne, som færdes i naturen, er med i indsatsen. Vi arbejder hele tiden for, at flere ved, hvordan mårhunden ser ud, og hvad de skal gøre, når de støder på den. Derfor har vi samtidig øget kommunikation fra naturstyrelsens hjemmeside , siger skovrider Ulrik Lorenzen.

På styrelsens hjemmeside kan man nu læse om judasdyr, fælder og kameraer, og man kan blive klogere på, hvad man skal gøre, hvis man er stødt på en mårhund.

Tidligere har styrelsen indgået en samarbejdsaftale med Danmarks Jægerforbund om at gennemføre den særlige indsatsplan for mårhunde, men resten af befolkningen skal også være med.

Den seneste tid har der været diskussioner om nødvendigheden af indsatsen. Dyrenes Beskyttelse mener ikke, at det er dokumenteret, at mårhunden er farlig nok for den danske natur til, at den skal jages målrettet.

- Det er dokumenteret, at den kan være til stor skade for fuglelivet i helt lokale vådområder, som vi bruger meget store ressourcer på at passe på. Vi kan ikke tillade os at tage chancer, for har vi først mårhunden i sin fulde udbredelse herhjemme, slipper vi aldrig af med den igen, og den forstår ikke, hvis Naturstyrelsen beder den pænt om at holde sig fra Tipperne, Vadehavet eller Vejlerne , siger Ulrik Lorenzen.

Læs mere om mårhunden