Skal vi have ulven tilbage i Danmark?

27-01-2012

Det er et spørgsmål, som 200 udvalgte borgere lørdag skal forholde sig til på et borgertopmøde om biodiversitet.

Det er et af de spørgsmål, som 200 udvalgte borgere lørdag skal forholde sig til. Det sker på et borgertopmøde om biodiversitet, hvor en række dilemmaer i den danske naturpolitik skal debatteres og sættes til afstemning.

Ved flere lejligheder har spørgsmålet om ulve været genstand for en ophedet debat, når det er rygtedes, at en enkelt ulv er taget på visit fra Tyskland til Sønderjylland.
Ulven var engang en del af den danske natur, og nogle mener, at den vil være en berigelse at få tilbage. Andre er stik imod. De mener, den er farlig, eller ikke passer ind i den danske natur længere.

Læs artikel: En ulv i Danmark?

28 spørgsmål til debat
På mødet i Odense skal et repræsentativt udsnit af befolkningen debattere og stemme om en række dilemmaer i den danske naturpolitik, og dermed give politikerne en pejling på befolkningens mening om Danmarks biodiversitet.

I løbet af mødet skal deltagerne igennem forskellige temaer om det åbne land, skov, hav og fjorde og bynær natur og give svar på 28 spørgsmål, om hvordan de forholder sig til og prioriterer biologisk mangfoldighed.

De 200 deltagere har på forhånd modtaget et katalog med baggrundsviden om biodiversitet, så de er klar til at debattere spørgsmålene med hinanden.

Ida Auken deltager i mødet
Deltagerne er valgt blandt 10.000 tilfældigt udvalgte danskere, der i løbet af efteråret modtog en invitation.

De er udvalgt, så de så vidt muligt afspejler Danmarks befolkningssammensætning med hensyn til alder, køn, beskæftigelse og bopæl. Det er derfor ikke en almindelig meningsmåling, da de deltagende borgere har mulighed for at sætte sig ind i og diskutere emnerne med andre borgere, før de stemmer.

Også miljøminister Ida Auken deltager i topmødet.

- Jeg tror, at det er til naturens bedste at sikre inddragelse i forhold til vores kommende Naturplan Danmark. Den skal blive til i et samarbejde mellem alle interessenterne, og det gælder selvfølgelig også den danske befolkning generelt , siger miljøminister Ida Auken.

Det er Teknologirådet, der har udviklet metoden og står for den praktiske del af borgertopmødet

Borgertopmødet om Danmarks biodiversitet finder sted i Marienlystcenteret i Odense, lørdag 28. januar fra kl. 9.00 til 16.00.

Resultaterne fra borgertopmødet vil kunne følges på Miljøstyrelsens hjemmeside .

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Flemming Nielsen, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 4822, e-mail:
Chefkonsulent Sune Bové, Presse & Kommunikation, Naturstyrelsen, tlf.: 2537 0771,