Frøer vrimler frem fra vandhullerne

03-07-2012

Pas på hvor du træder langs vandhullerne. Små frøer og tudser hopper overalt.

I de næste uger bliver haletudser til små frøer og tudser, der skal på land for første gang. Kig derfor godt efter, hvis du går tur langs vandhuller.

Foto: Naturstyrelsen
Minitudse. De helt små tudser og frøer kan være på en 25-øre, når de går på land første gang. Her er det en helt lille skrubtudse. Foto: Louise Havndrup

En kaskade af frøer og tudser går i disse dage og de næste uger på land, hvor de vil tage deres første hop.

I løbet af april og maj har frøer og tudser lagt æg i vandhuller, søer, moser og oversvømmede områder, og nu er de små haletudser ved at blive til helt små frøer og tudser.

Sørg derfor for at kigge ned en ekstra gang, hvis du går tur i nærheden af ynglestederne. Frøerne er så små, at selv en hunds pote kan træde dem ihjel, så hold hunden væk fra vandkanten, så søbreddens nye beboere får en chance.

Nyttige i haven
Har du et fugtigt område eller en dam i din have, har du med stor sandsynlighed allerede frøer. Og det kan være en stor gevinst at have frøer og tudser i egen have.

De spiser insekter og mider som fluer, mejer, stankelben, sommerfuglelarver, hvepse, tæger og bladlus. De er også rigtig gode til at holde antallet af myg nede i haven, da de er flittige til at spise både myggene og deres larver.

På menuen står også snegleunger og snegleæg. Så hvis du har frøer og/eller tudser i haven, er det muligt, at din have ikke vil være så hårdt plaget af dræbersnegle.

Læs mere om frøer og tudser

Hvis du har frøer og tudser i haven og gerne vil beholde dem, bør du undgå at slå græsset i det område, de yngler, når de går fra vand til land. Ligeledes er det en god ide at begrænse gødning til andre dele af haven, end der hvor frøerne lever.

Alle frøer og tudser er fredet i Danmark, og det er derfor blandt andet ikke tilladt at indsamle dem og naturligvis heller ikke tilladt at slå dem ihjel.

Hvis du gerne vil have frøer
Det er muligt at lokke frøer og tudser til din have, hvis de ikke findes der i forvejen. Men det kræver et vandhul, som graves, så frøernes synes om det.

Vandhullet skal være solbeskinnet, og der må ikke være strøm fra et springvand eller lignende i vandet. Der må ikke være fisk i vandhullet, da de spiser haletudserne og æggene.

Midten af vandhullet bør være 0,5-1 meter dybt det dybeste sted, og der skal være vegetation i den lave ende, som ikke må være stejl.

Læs mere om indretning af vandhuller for frøer og tudser

Og husk til sidst, at du ikke må hente padder hjem til dit vandhul. De skal finde det selv, og det gør de også, hvis det er lavet på den rigtige måde.