Gå-hjemmøde om skov, træ og træprodukter

12-07-2012

30. august 2012, kl. 14:00 til 17:00 i Haraldsgade 53, 2100 Kbh. Ø, i Kantinen på 5. sal.

Naturstyrelsen afholder ”gå-hjemmøde” den 30. august 2012, kl. 14:00 til 17:00 i Haraldsgade 53, 2100 Kbh. Ø, i Kantinen på 5. sal.

Arrangementet har følgende emner på dagsordnen:

  1. 14:00 Velkomst

Internationalt

  1. Status og forventninger til forhandlingerne om en juridisk bindende af tale for skove i Europa
  2. Ny EU skovstrategi – hvad er forventningerne
  3. FAO´s verdenskongres: Committee on Forestry (COFO) - 21st Session/3rd World Forest Week
  1. 15:20 Pause

Dansk lov og administration

  1. 15:40 Status for FLEGT-licener og frivillige partnerskabsaftaler (VPA)
  2. EU-Tømmerforordning. Status for lovgivningsarbejdet og den videre proces
  3. 16:50 Afrunding

Der er mulighed for at deltage i hele arrangementet eller i det hovedemne, man finder mest relevant.

Tilmelding med Navn, Organisation/Virksomhed bedes sendt til Niels Bølling senest 23. august 2012.