Hjælpende hånd på vej til hare og agerhøne

19-07-2012

Naturstyrelsen har netop sendt forvaltningsplaner for hare og agerhøne i offentlig høring.

Naturstyrelsen har netop sendt forvaltningsplaner for hare og agerhøne i offentlig høring.

Foto: Naturstyrelsen
Infight. To harer i boksekamp. Bestanden har i mange år været nedadgående, og det skal stoppes nu. Foto: Naturstyrelsen

Harebestanden er gået ned siden den toppede midt i det 20. århundrede, og det samme er bestanden af agerhøne.

Arterne er ikke udrydningstruet i Danmark, men der er behov for, at de får en hjælpende hånd, så tilbagegangen stopper.

Derfor har Naturstyrelsen netop sendt to forvaltningsplaner i høring. Én for hare og én for agerhøne.

Samler bred viden
Forvaltningsplanerne samler den tilgængelige viden om arterne og giver bl.a.en række forslag til initiativer og tiltag, der på baggrund af den nuværende viden formodes at have en positiv effekt på lokale bestande af arterne.

Det drejer sig om tiltag, der forbedrer levestederne i forhold til fødeudbud og skjul for rovdyr f.eks. anlæggelse af markstriber, udyrkede bræmmer og levende hegn.

Målet med forvaltningen nationalt set er, at haren og agerhønen skal være almindelig og udbredt i Danmark.

Forvaltningsplanerne er i høring til og med 26. august 2012.


Forvaltningsplan for agerhøne

Forvaltningsplan for hare