Hyllekrog Fyr åbner for offentligheden

21-07-2012

Nu er det muligt at komme op i Hyllekrog Fyr på Sydlolland.

Nu er det muligt at komme op i Hyllekrog Fyr på Sydlolland og få et storslået kig ud over Hyllekrog-Saksfjed og Rødsand.

Foto: Naturstyrelsen
Krakkeleret.
Da Naturstyrelsen overtog Hyllekrog Fyr i 2010, så det således ud og trængte til en kærlig hånd. Nu står fyret igen flot og hvidt og er åbent for alle. Foto: Naturstyrelsen
For første gang kan offentligheden nu komme op og nyde udsigten fra Hyllekrog Fyr på Sydlolland.

Naturstyrelsen overtog fyret fra Farvandsvæsnet 15. oktober 2010 og har gennemrenoveret fyret i 2011.

Fra 1. marts til 15. juli er der adgangsforbud på Hyllekrog landtange på grund af fuglenes ynglesæson, men fra 16. juli til 28. februar er alle velkomne, og nu kan man komme op i fyret.

- Det er et af Danmarks flotteste udkigspunkter, hvor man kan se et storslået landskab med både vand- og landkig. Det kan ikke undgås, at der opleves fugle og vindmøller, når man står i fyret og spejder ud, siger projektansvarlig Mads Brinck Lillelund, Naturstyrelsen.

Sæler og edderfugle i det fjerne
På det lave vand kan man blandt andet opleve svaner, gæs og ænder, mens man på det lidt dybere vand kan være heldig at se sæler og edderfugle.

- Fra 2012 starter en ny epoke for Hyldekrog Fyr, hvor fyret bliver det naturlige mål for en travetur langs stranden eller ud i naturen. Når du kommer op i fyret åbner der sig et fantastisk landskab til alle sider. Samtidig kan du se havmøllevindparkerne, der står som symbolet på den grønne omstilling, Lolland kommune står midt i, siger skovrider i Storstrøm, Claus Jespersen.

Langt størstedelen af landtangen ejes af Fugleværnsfonden, mens Naturstyrelsen ejer fyret og et areal omkring.

Yngleplads og trækrute
Området er Danmarks vigtige ynglelokalitet for Gråsæl, og benyttes også af Spættet sæl. De yngler og hviler på de ubeboede sandrevler ude på Rødsand, og er beskyttet både af vildtreservat- og Natura 2000-bestemmelser.

Hyllekrog er også en vigtig trækrute for mange fuglearter, blandt andet. hvepsevåge, som især kan opleves at bruge Hyllekrog på sin vej fra Sverige via Danmark til Tyskland i september.

I 2011 opsatte Naturstyrelsen en rævespærre på tværs af landtangen, for at hindre rovdyr som ræv i at æde æg og unger.
Fyret er renoveret med penge fra naturforvaltningsmidlerne og er en del af Projekt Baltic Flyway, der er et internationalt samarbejdsprojekt mellem danske og tyske fuglereservater og myndigheder, der ønsker at sætte fokus på trækfuglenes rejse hen over Østersøen.
Se mere på www.balticflyway.dk