Ny struktur i Naturstyrelsen

02-07-2012

Naturstyrelsen har i dag ændret sin organisation.

Naturstyrelsen har i dag ændret sin organisation.

Naturstyrelsen har fået ny struktur i dag. Det er første skridt mod en omfattende modernisering, der skal gøre styrelsen i stand til at levere flere resultater for færre midler. Det sker blandt andet ved at reducere antallet af enheder, samtidig med at man styrker de faglige miljøer, både lokalt og centralt.

Med den ny struktur forlader styrelsen den tidligere opdeling i landsdele. Det skal sikre bedre sammenhæng mellem de udførende og normsættende dele af organisationen.

I stedet bliver organisationen delt op i fire faglige områder med hver sin vicedirektør:

Klimatilpasning og Vandsektor

Natur- og vandplanlægning

Naturforvaltning

Naturbeskyttelse og fysisk planlægning

Byenheder bliver opløst
Decentralt forsvinder opdelingen i byenheder (de gamle miljøcentre) og arealenheder (de gamle skovdistrikter).

Byadresserne lukker efterhånden, og medarbejderne flytter enten ud på de nye naturforvaltningsenheder – eller til København. Roskilde er første byenhed, der lukker.

I København samles al myndighedsudøvelse i et fagligt miljø, der skal sikre ensartede afgørelser over hele landet.

Lokale enheder styrkes
Naturforvaltningsenhederne bliver den nye stærke repræsentation i hele landet. Herfra skal naturforvaltningen og de lokale naturprojekter ledes - i tæt kontakt mellem planlægningen og den praktiske udførelse.

De lokale enheder styrkes, så de i endnu højere grad kan være omdrejningspunkt for den lokale natur- og miljøindsats i samarbejde med lokale myndigheder og organisationer.

- Den ny struktur er ikke nogen kritik af den hidtidige indsats. Og det er heller ikke, fordi den gamle struktur var forkert. Den var bare blevet for dyr. Den ny struktur vil betyde, at vi vil kunne øge indsatsen for natur og miljø, fordi vi gennem nye måder at arbejde på bliver styrket - både centralt og lokalt, siger direktør Niels Christensen.

Strukturarbejdet har været undervejs i mere end et halvt år. Senest i sidste uge er medarbejderne orienteret om deres fremtidige organisatoriske placering.

- Der ligger spændende faglige udfordringer forude for Naturstyrelsen. Derfor har det været vigtigt at få taget skridt til de nødvendige moderniseringer. Jeg er sikker på, at de nye strukturændringer er rigtige. Vi får en stærk styrelse, der bliver en endnu mere fagligt spændende og attraktiv arbejdsplads, siger departementschef Marianne Thyrring.