Penge på vej til klimasamarbejde

12-07-2012

Naturstyrelsen har uddelt 2,7 millioner kroner til otte udvalgte projekter om klimasamarbejde.

Naturstyrelsen har uddelt 2,7 millioner kroner til otte udvalgte projekter om klimasamarbejde.

Foto: Colourbox
Vandvej. Vand kender ikke kommunegrænserne, derfor er det nødvendigt med et samarbejde mellem kommuner, forsyningsselskabser og andre aktører. Foto: Colourbox

Tidligere i år åbnede miljøminister Ida Auken for ansøgningerne til en klimasamarbejdspulje på 2,7 millioner kroner.

Nu har Naturstyrelsen fundet de kommuner og aktører inden for klimatilpasning, som kan se frem til økonomisk støtte til at finansiere et klimasamarbejde.

Tilskuddene er givet til ansøgere, der har fremlagt projekter, hvor det er et konkret samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommuner eller mellem andre aktører der i fokus.

Aabenraa kommune har blandt andet fået tilskud til i samarbejde med Aabenraa havn og det lokale forsyningsselskab at udpege arealer, der er oversvømmelsestruede af havet og ikke mindst se på, hvordan de truede områder kan sikres.

Ansøgere bidrager selv
I alt otte projekter har fået bevilget beløber fra 100.000 kroner til 400.000 kroner. Tilskudsmodtagerne skal selv mindst lægge samme beløb i projektet for at få del i puljen.

Det er håbet, at støtten til projekterne kan være med til at sikre en optimal anvendelse af de 2,5 milliarder kroner, regeringen og KL for nyligt aftalte kommunerne skal bruge på klimatilpasning i 2013.

Den netop uddelte pulje på 2,7 millioner kroner var et engangsbeløb på finansloven.

Følgende står som repræsentanter for samarbejder, der har modtaget tilskud:

Aabenraa kommune (400.000 kroner)
Brøndby kloakforsyning (270.000 kroner)
Gribskov kommune (400.000 kroner)
KL (375.000 kroner)
Kolding kommune (350.000 kroner)
Regnvandsforum (400.000 kroner)
Lolland kommune (379.000 kroner)
Slagelse kommune (100.000 kroner)