Sjælden orkidé stortrives på Møn

13-07-2012

En omfattende naturpleje har fået en sjælden orkidé til at vokse vildt igen.

Fra én plante til over 1000 er resultatet af en ihærdig naturpleje til gavn for horndrageren.

Foto: Nielse Faurholt
Blomsterbørn. Horndrageren har siden slutningen af firserne bredt sig i stor stil på Møn. Foto: Niels Fauerholt

Orkidéen, horndrager, har haft svære kår i den danske natur. Bortset fra en enkelt anden kendt plante ved Hedehusene, har den kun vokset på de østmønske bakkedrag. I 1987 blev der fundet bare én blomstrende plante(!)

Derfor igangsatte Naturstyrelsen en intensiv naturpleje i Jydelejet på Møn, der skulle bringe både horndrager og andre orkidé-arter på fode igen. Og den mission ser nu ud til at være lykkes.

Efter omfattende rydninger af træer og buske blev der allerede i 1989 fundet 82 blomstrende individer. I 1995 var tallet steget til 700, i 2002 næsten 1300 smukke blomster og i 2010 blev der fundet ikke mindre end 1753 horndrager ved den årlige optælling i begyndelsen af juli.

- Når man har været med siden 80’erne og ser den positive udvikling, så bliver man simpelthen så glad, når man kan konstatere en udvikling. Blomstringen er i alt beskedenhed et udtryk for, at vi har lavet en rigtig god naturplejeindsats, siger skovfoged, H.C. Graversen, Naturstyrelsen i Storstrøm.

Ny positiv udvikling
Den vigtigste del af naturplejen er græssende dyr i overdrevene. Derved bliver vegetationen bidt ned, - også opvækst af træer og buske, der ellers vil vokse op og skygge den sjældne overdrevsflora bort.

I år er tallet af blomstrende horndrager ganske vist faldet til 1343, men bestanden har bredt sig, så der står flere blomster i de kendte områder, og orkidéen er dukket op i områder, hvor den ikke tidligere er set.

- Det sted, hvor der står flest horndrager har vi lavet en prøveflade og vurderer ud fra den, hvordan bestanden udvikler sig. Andre steder tæller vi hver enkelt blomst med en kliktæller. Vi er to mand, der har registreret på samme måde siden 1989, så tallene er meget sammenlignelige, siger H. C. Graversen.
Frivillige har banet vejen
I 2011 blev der taget et par nye initiativer i naturplejen. I området med den største koncentration af horndrager indbød Naturstyrelsen til offentlig naturplejedag i samarbejde med Græsningsforeningen Høje Møn, DN Vordingborg, Vordingborg kommune og GeoCenter Møns Klint.

Engagerede folk "friserede" orkidéens voksesteder med le og rive. Derved blev området gjort klar til dette års blomstring.
Også i efteråret 2011 indbød Naturstyrelsen den lokale spejdergruppe til naturpleje, hvor spejderne og deres forældre ydede en stor indsats for at fjerne uønskede træer og buske på et andet af horndragerens vigtige voksesteder.

Horndrageren står i blomst et par uger endnu, og hvis man vil opleve den, skal man kigge efter den for foden af Store Langebjerg i det nordvestlige hjørne i Jydelejet på Møn.

Alle orkidéer har været fredet i Danmark siden 1993.