Udryddelse truer asketræet

06-06-2012

Den dræbende svampesygdom ’asketoptørre’ truer nu med at udrydde asken i Danmark.

Svampesygdom kan ende med at udrydde asketræet i danske skove og haver, men to procent af træerne kan være modstandsdygtige over for sygdommen og redde asken.


Trædød. Asketræet er i fare på grund af sygdom, men træerne kan måske reddes.
Asken har i årtusinder været en naturlig del af danske skove, men snart kan det være forbi.

Den dræbende svampesygdom ’asketoptørre’ har de senere år bredt sig over hele landet og truer nu med at udrydde asken helt.

Det konkluderer Naturstyrelsen i et notat.

- Tidligere var asken bare syg, men nu har vi opgraderet trusselbilledet, fordi aksen reelt er i fare for at uddø. Vi risikerer simpelthen, at den forsvinder fra naturen. Hvis det sker, vil det være et stort tab for den biologiske mangfoldighed, og det vil gøre det sværere for os skovdyrkere, fordi asken trives steder i skoven, hvor ingen andre træer kan vokse lige så godt , siger skovrider Ole Livbjerg Klitgaard, Naturstyrelsen.

Raske træer skånes
Situationen er så alvorlig, at Naturstyrelsen har besluttet helt at stoppe med at fælde raske asketræer. Kun asketræer, der allerede er smittet med sygdommen, vil blive solgt til savværkerne.

- Vores eneste chance er at passe særlig godt på de få raske træer, vi har tilbage. Det kan nemlig vise sig, at de har en særlig modstandskraft mod sygdommen, som er uvurderlig, hvis vi skal have asken tilbage i skoven , siger Ole Livbjerg Klitgaard.

Naturstyrelsen vurderer, at cirka to procent af træerne kan vise sig at være modstandsdygtige over for asketoptørre. Frø fra disse træer, kan måske være med til at opbygge en ny og stærk askeskov.

Sygdom bredt sig hurtigt
I 2002 blev der første gang observeret syge asketræer i Danmark. Tre år efter var sygdommen udbredt til hele landet. I første omgang troede man, at symptomerne skyldtes nattefrost.

I 2008 forværredes situationen, og store arealer med unge asketræer måtte opgives. I 2009 anslog man, at 50 procent af landets asketræer var skadet af toptørre. Siden er problemet fortsat med at vokse.

Træer med asketoptørre blev fundet i Østeuropa i 1990'erne, og sygdommen har siden bredt sig, så den i dag findes i hele askens udbredelsesområde med undtagelse af Storbritannien.

Fakta:
Den første mand: I nordisk mytologi blev de første mennesker, manden Ask og kvinden Embla, dannet af asken og elmen. Odin gav dem ånde og liv.
Asken Yggdrasil er verdenstræet, der altid er grøn og bærer himmelhvælvet. I askens top holdt guderne til.

Fakta:
Askeskov er rig på liv: I en gran- eller bøgeskov er der så ofte så dunkelt, at kun få planter kan trives. Men askens blade tillader masser af lys at slippe igennem. Derfor vokser der gerne underskov af forskellige buske op i en asketræsbevoksning, og skovbunden er fuld af urter og græsser.