Europæisk bison boltrer sig igen på dansk jord

11-06-2012

Syv polske bisoner boltrer sig nu i skoven Almindingen på Bornholm.

I Almindingen på Bornholm græsser nu syv polske bisoner, som miljøminister Ida Auken lørdag 9. juni bød velkommen til solskinsøen.


Bisonlykke. De syv polske bisoner har nu indtaget 200 hektar skøn, bornholmsk natur. Foto: Naturstyrelsen
For efterhånden flere tusind år siden satte den sidste vildtlevende bison sine klove i den danske skovbund, men nu er de tilbage i Almindingen på Bornholm, hvor de har fået et 200 hektar stort naturområde – svarende til 400 fodboldbaner – til at græsse.

De seks bisonkøer og den unge bisontyr er hentet i Polen og indgår i et europæisk avlsprogram under IUCN, International Union for Conservation of Nature, der skal sikre artens overlevelse i Europa, efter den var nær uddød i begyndelsen af det 20. århundrede.

- Bisoner på Bornholm bidrager til, at denne skovens konge kan overleve som art, og den bidrager også til, at mange andre arter kan overleve. Bisonen er nemlig et førsteklasses rodehoved, og det er godt for naturen. De skal genskabe oprindelig skov med vand, væltede udgåede træer og lyse pletter, siger miljøminister Ida Auken.

På nuværende tidspunkt anslås der kun at være omkring 2.500 til 3.000 vildtlevende bisoner tilbage i verden.

Flere turister til øen
Miljøministeriet har også en anden tanke med projektet, og det er at skaffe flere turister til øen.

- Jeg håber, at de store dyr vil være med til at skabe vækst og arbejdspladser på Bornholm, fordi man nu også skal se ”Bisonskoven”, siger Ida Auken.

På sigt håber miljøministeren, at Almindingens over 6.000 hektar kan blive permanent hjem for den lille flok bisoner.

- Om fem år beslutter vi i god dialog med bornholmerne, om vi atter skal have fritlevende bisoner i Danmark. Men nu skal bisoner og bornholmere lige se hinanden an, siger miljøministeren.

Det bornholmske bisonprojekt har været mere end to år undervejs og er muliggjort takket være en bevilling på fire millioner kroner fra VILLUM FONDEN.

Yderligere oplysninger:
Skovrider Søren Friese, Naturstyrelsen på Bornholm, tlf.: 3094 6237,