Danmark i spidsen for en renere Østersø

29-06-2012

Østersøen skal have et miljømæssigt løft, og de næste to år er det Naturstyrelsen, der leder arbejdet.

Østersøen skal have et miljømæssigt løft, og de næste to år er det Naturstyrelsen, der leder arbejdet.

Foto: Ole Akhøj
Havets blå. Danmark skal i de næste to år lede samarbejdet mellem landene, der omkranser Østersøen. Foto: Ole Akhøj

Det danske EU-formandskab er knap ovre, før en ny formandspost bliver tildelt Danmark.

Denne gang vil Danmark sætte sig for bordenden i det internationale østersøsamarbejde HELCOM, der sikrer koordination mellem ni Østersølande samt EU for et bedre havmiljø.

I de næste to år er miljøminister Ida Auken formand for samarbejdet på ministerniveau, mens Naturstyrelsen skal lede samarbejdet på embedsmandsniveau mellem medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Letland, Litauen, Polen, Rusland og Sverige, der alle har underskrevet Helsinki-konventionen.

- Selvom der er tegn på fremskridt for havmiljøet flere steder i Østersøen, er der stadig områder, der er hårdt plaget af både iltsvind og forurening. Vi vil som formandsland blandt andet prioritere, at vi får forbedret situationen de steder, som i dag halter bagefter. Formandskabet er en stor og vigtig opgave, som vi er klar til at påtage os, siger vicedirektør i Naturstyrelsen, Helle Pilsgaard.

Østersøplan skal prioriteres
Møderne i HELCOM vil være tekniske møder, hvor man diskuterer ny viden og nye resultater for havmiljøet i Østersøen, men også politiske møder, hvor man diskuterer, hvilken retning, der er den rigtige at gå.

Østersøaktionsplanen er kernen i HELCOMs arbejde. Planen blev senest bekræftet på et ministermøde i Moskva i 2010, og sigter mod at nå et mål om god miljøtilstand i Østersøen inden 2021. Under formandskabet vil Danmark især arbejde for tre ting:

- En effektiv opfyldelse af Østersøaktionsplanen om god miljøtilstand i Østersøen
- En ekstra indsats for en sund Østersø
- Et mere dynamisk og effektivt HELCOM-samarbejde

- Det er naturligvis helt afgørende, at vi kæmper videre for at nå de mål, vi har vedtaget med østersøplanen. Men som formandsland vil vi også rette fokus mod nogle af de områder, hvor vi mangler viden eller kun har begrænset viden. Det gælder eksempelvis udbredelsen af marint affald i Østersøen og forekomsten og betydningen af undervandsstøj, siger Helle Pilsgaard.

Miljøministrene mødes næste år
Senere på efteråret vil miljøminister Ida Auken formelt få overrakt formandskabet af den svenske miljøminister, Lena Ek ombord på miljøskibet ’Briggen’ i Københavns havn.

Til oktober næste år inviterer Ida Auken samtlige miljøministre i HELCOM til København, hvor politikerne vil gøre status på arbejdet.

Danmark overtager formandskabet 1. juli 2012 og varetager det frem til 30. juni 2014.