Frivillige skal fange undslupne mink

28-06-2012

Korps af frivillige skal hjælpe Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund med at begrænse skader fra mink, som er sluppet ud i den danske natur.

Et korps af frivillige skal hjælpe Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund med at begrænse skaden fra mink, som er sluppet ud i den danske natur.


Rovdyr. Mink i den fri natur gør stor skade på blandt andet fugleliv. Nu skal frivillige hjælpe med at få minken bag tremmer igen. Foto: Ole Andersen

Minkene hører ikke naturligt hjemme i Danmark og er en trussel mod en lang række fugle, som det danske samfund bruger store summer på at beskytte.

I en ny forvaltningsplan af mink, som Naturstyrelsen offentliggør i dag, er indsatsen fra frivillige et vigtigt omdrejningspunkt i 20 særlige indsatsområder, hvor minken udgør en væsentlig fare mod fuglene.

Der skal bruges omkring 100 danskere, der bliver særligt uddannet af Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund til at bekæmpe minkene med fælder.

Undslupne mink har overlevet
De mink, som lever i den fri natur, er undslupne dyr fra minkfarme eller efterkommere af undslupne dyr.

Det har vist sig, at mink godt kan overleve i den danske natur, hvorfor man nu må anse bestanden for at være blivende.

- Vi må erkende, at minken nu er så udbredt i Danmark, at den ikke kan udryddes igen. Derfor har vi nu lavet en plan, hvor vi fokuserer på de steder, hvor den gør mest skade såsom Harboøre Tange eller ved Tipperne i Ringkøbing Fjord. Det bliver et stort arbejde at beskytte fuglene, og derfor må vi bede om hjælp fra befolkningen , siger skovrider i Naturstyrelsen, Thomas Borup Svendsen.

Nyt våben i kamp mod mink
Naturstyrelsen sendte i december sidste år forvaltningsplanen i høring.

Et af de nye våben i jagten på mink, som blev forslået ved den lejlighed, er flydende slagfælder, der slår minken ihjel hurtigt og smertefrit. Fælderne skal ud og sejle de steder, hvor fuglene skal beskyttes mod minken.

Fælderne flyder på vandet for at mindske risikoen for, at andre dyr går i dem. Det drejer sig blandt andet om ilder, lækat og skovmår, der alle er arter, som er hjemmehørende i Danmark.

Høringsperioden har betydet en række ændringer i forvaltningsplanen. For eksempel er der lagt en million kroner oven i den oprindelige bevilling på 650.000 kroner til projektet.

Fem kommuner på Sjælland er, ud fra et forsigtighedsprincip, foreløbig blevet undtaget for brug af slagfælder af hensyn til den lille bestand af oddere, der muligvis er på Vestsjælland.

Se den nye forvaltningsplan for mink her

Yderligere oplysninger:
Skovrider Thomas Borup Svendsen, Naturstyrelsen, tlf.: 2320 8858, e-mail: Obfuscated Email
Forstfuldmægtig Uffe Strandby, Naturstyrelsen, tlf.: 2222 1649, e-mail: Obfuscated Email