Gode gerninger for vildtet belønnes bedre

20-06-2012

Tilskudsordning til etablering af vildtplanter bliver bedre.

En forbedret tilskudsordning til etablering af vildtplanter skal lokke flere til at plante for vildtet.

Foto: Colourbox
Føde. Ikke kun mennesker, men også dyr nyder hylden. Derfor er det en af de planter, man kan søge tilskud til via 'plant for vildtet'. Foto: Colourbox.

Nu bliver det billigere at gøre en god gerning for det danske vildt.

Fra 2013 er der nemlig afsat 500.000 kroner mere til ordningen ’Plant for vildtet’, således puljen bliver på 1,5 millioner kroner årligt til den ordinære ordning. Desuden hæves tilskuddet fra 50 procent af planternes pris til 75 procent af planternes pris.

- Når træ- og buskarter plantes i hegn og krat, skaber de skjul og læ for vildtet. Desuden udgør mange af arterne vigtige fødekilder for både dyr og insekter. Det gælder for eksempel tjørn og slåen, som er blandt plantearterne på tilskudslisten. Begge arter blomstrer om foråret og gavner dermed mange insekter og bærer frugter om efteråret, hvor de giver føde til mange fugle, siger biolog Ditte Christina Olrik, Naturstyrelsen.

Ordningen er et tilbud til jordejere, hvor de kan søge tilskud til 39 udvalgte træ- og buskarter, der alle har en gavnlig effekt på vildtet.

Find ansøgningsskema og læs mere om Plant for vildtet

Alle jordejere kan søge
Ordningen kan søges af alle, man skal blot eje et stykke jord og beskrive, hvad man gerne vil plante og lidt om hvorfor.

Ansøgere som har søgt om tilskud til vildtplanter i foråret 2012 (med levering af planter i efteråret 2012), men som ønsker deres ansøgning overflyttet til efteråret 2012 (med levering af planter i foråret 2013) bedes inden 15. juli 2012. kontakte Naturstyrelsen.

Der er ansøgningsfrist 30. april og 31. oktober.

Yderligere oplysninger:
Distriktssekretær Else-Marie Forsmark, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 3284, e-mail: Obfuscated Email