Naturstyrelsen har brug for nye jægeres hjælp

01-06-2012

Jægere, som har bestået jagtprøven i år, skal hjælpe med at udvikle en ny jagtprøve.

Jagttegnsaspiranter, som har bestået jagtprøven i år, får nu mulighed for at bidrage til en ny jagtprøve og samtidig få deres skydefærdigheder forbedret.


Bull's Eye. Jagtprøven skal revideres, og derfor søger Naturstyrelsen nye jægere, der vil være testpersoner. Foto: Colourbox.

Hvis du har bestået jagtprøven i perioden fra 1. april til midten af juni i år, så har du nu en enestående chance for at få pudset dine skydefærdigheder af.

Naturstyrelsen er i gang med en grundig revision af jagtprøven, og som en del af den kommende, nye jagtprøve skal alle nye jagttegnsaspiranter kunne dokumentere deres skydefærdigheder med haglgevær for at få jagttegn.

Naturstyrelsen har i samarbejde med Danmarks Jægerforbund udviklet et skydetræningsforløb, der skal vise, hvordan skydefærdigheder kan opbygges ved træning med eller uden instruktør.

Læs mere om skydetesten i denne folder

Bliv trænet af en mester
Der er behov for, at i alt 120 nye jægere deltager i testforløbet. Og på nuværende tidspunkt mangler der stadig en hel del deltagere. Derfor vil Naturstyrelsen gerne opfordre til, at nye jægere deltager i testen.

En tredjedel af deltagerne vil blive undervist af en af Danmarks bedste skydeinstruktører, Rasmus Bjerregaard, der vil give disse deltagere intensiv skydeundervisning.

En anden tredjedel får udleveret skydekort og patroner, men skal træne på egen hånd, mens den sidste tredjedel ikke må træne i den tid forløbet varer, men blot møde op til de fastlagte skydedage.

Deltagerne i den sidste gruppe får udleveret skydekort og patroner til træning efter periodens udløb.
Tilmeld dig nu
Naturstyrelsens og Danmarks Jægerforbunds skydedage strækker sig over i alt tre dage, hvor deltagerne skal afsætte cirka en halv time per skydedag til at skyde.

Skydedagene er fastlagt til tirsdag 19. juni, tirsdag 3. juli og tirsdag 17. juli 2012, og de foregår på Brande Flugtskydebane.

Du kan tilmelde dig til forløbet ved at sende en e-mail til med navn, alder og telefonnummer. Tilmeldingsfristen er 12. juni 2012, og få dage efter vil du få besked om, hvilken gruppe du er kommet i.

Yderligere spørgsmål:
Forstfuldmægtig Caroline Bald, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 2432, e-mail:
Karsten Lund Larsen, Danmarks Jægerforbund, tlf.: 8888 7547, e-mail: