Klimalokalplaner er på vej i kommunerne

18-06-2012

Klimalokalplaner skal gøre det lettere for kommunerne at lave klimatilpasning på lokalt niveau.

Kommunerne får nu et nyt redskab, så de kan forebygge fremtidige oversvømmelser og forurening i lokalplanerne. Det er et led i regeringens klimatilpasningsindsats.

Vandland.
Nu får kommunerne lettere ved at lave klimatilpasningsmæssige tiltag. Foto: Colourbox
Med en ændring af planloven får kommunerne mulighed for at anvende klimatilpasning og forureningsforebyggelse som lovlige planlægningsmæssige begrundelser for deres planlægning.
Indtil nu har det kun været muligt for kommunerne at benytte såkaldte arkitektoniske og funktionelle forhold som planlægningsmæssige begrundelser, når de udarbejder lokalplaner.
- Muligheden for at lave klimalokalplaner gør det lettere for kommunerne at udarbejde lokalplaner, som kan tage højde for kraftig regn, oversvømmelser og forurening. Kommunerne har efterspurgt muligheder for at planlægge ud fra klimatilpasningshensyn, og nu giver lovændringen et klart hjemmelsgrundlag til det, så kommunerne fremover får lettere ved at implementere deres overordnede klimatilpasningsstrategier på lokalt niveau, siger kontorchef Sanne Kjær, Naturstyrelsen.

Læs mere om lovændringen på Retsinformation


Grønne tage og tørre kældre
Kommuner har ønsket at kunne lave lokalplaner, der tager direkte afsæt i klimatilpasning, og kommunerne kan fremover mindske risikoen for vand i kældrene ved at stille krav om grønne tage, der kan optage regnvand, eller minimere omfanget af fliser og beton, så vandet nemmere kan sive ned i jorden.
På den måde kan kommunerne lave lokalplaner, der tager særlig højde for kraftige regnskyl, oversvømmelser forårsaget af skybrud og andre vejrmæssige forhold alene med den begrundelse, at de vil klimatilpasse.
- Nu kommer vi forhåbentlig til at se, at der bliver skabt nogle mere klimatilpassede byer, hvor vi får en fin variation i arkitekturen med flere vandbassiner, grønne tage og klimasikrede fortove. Det er helt i tråd med regeringens ambitioner på klimatilpasningsområdet, siger Sanne Kjær, Naturstyrelsen.
Lovændringen indeholder også ændringer, der skal hjælpe med at afbureaukratisere loven. Det sker blandt andet ved at gøre det nemmere at ophæve forældede lokalplaner og byplanvedtægter.

Læs artikel: Kommuner får hjælp til klimalokalplaner
Ændringerne træder i kraft 1. juli 2012.