Skifergas må ikke skade miljøet

14-06-2012

Miljøminister Ida Auken vil sikre, at efterforskninger efter skifergas i den danske undergrund ikke skader miljøet.

Miljøminister Ida Auken vil sikre, at efterforskninger efter skifergas i den danske undergrund ikke skader miljøet. Derfor skal der fremover være en obligatorisk undersøgelse, inden efterforskningerne går i gang.

Foto: Colourbox
Jordens indre. Der skal fremover laves grundige miljøundersøgelser, før der gives tilladelse til boring efter skifergas. Foto: Colourbox

Under den tidligere regering gav klima- og energiministeren to tilladelser til efterforskning og indvinding af skifergas i Danmark. Før de udmøntes, skal det sikres, at miljøet ikke tager skade.

Derfor er miljøminister Ida Auken blevet enig med Enhedslistens miljøordfører Per Clausen om, at der fremover skal foretages grundige, obligatoriske VVM-redegørelser (vurdering af virkninger på miljøet), inden knusning af skiferlaget (frakturering) tillades i forbindelse med efterforskning efter skifergas.

For at indvinde skifergas, der befinder sig i skiferlagene dybt nede i jorden, må man pumpe en blanding kemikalier, vand og sand ned i lagene.

- Nu er der blevet givet disse to tilladelser, og det kan vi ikke ændre på. Men jeg vil sørge for, at efterforskningen foregår, så miljøet ikke tager skade. Grundvandet er en af de vigtigste ressourcer, vi har, og derfor skal alt være i orden, før kommunen giver tilladelse, siger miljøminister Ida Auken.

Efterforskning af skifergas
En af fremtidens energikilder kan vise sig at være den såkaldte skifergas, der findes dybt nede i undergrunden. Ved efterforskning af skifergas laves først seismiske analyser for at kortlægge undergrunden, hvorefter der foretages en række almindelige prøveboringer.

Hvis der viser sig at være et lovende skiferlag, skal der gennemføres yderligere undersøgelser i form af knusning af skiferlaget (frakturering) for at fastslå, om der kan produceres gas fra skiferen.

I VVM-redegørelser undersøger man forhold, der kan påvirke omgivelserne og dermed miljøet. Udover de almindelige forureningsparametre ser man på, hvordan påvirkningen er på beskyttede naturområder, planter og dyr samt påvirkningen af landskab og kulturarv.

- Vi skal være sikre på, at det vand, vi drikker fra hanen ikke er forurenet. Derfor er vi selvfølgelig nødt til at sikre os imod, at der ikke sker en forurening af grundvandet eller andre negative påvirkninger af miljøet, når man efterforsker skifergasser, siger Enhedslistens miljøordfører Per Clausen.

Miljøministeriet har sendt bekendtgørelsen i høring.

Høringen kan findes her