Spejderlejr skal modernisere naturskolerne

21-06-2012

1000 spejdere mellem 8-14 år skal hjælpe naturskolerne med at engagere skolebørn.

Når 35.000 spejdere mødes i juli på spejderlejr i Holstebro, kommer der andet end reb og rafter på programmet.

Foto: Det Danske Spejder / Anders Rostgaard
Natureksperter. Spejderne har indgående kendskab til naturen, de færdes i, og skolen de går i. Derfor er de oplagte til at hjælpe Naturstyrelsen med at gøre naturskolerne bedre. Foto: Det Danske Spejderkorps / Anders Rostgaard

Unge spejdere skal være med til at finde ud af, hvordan danske børn og unge i fremtiden vil blive undervist i Naturstyrelsens naturskoler landet over.

I samarbejde med Holstebro Kommune og Spejdernes Lejr 2012 ved Holstebro, har Naturstyrelsen inviteret 1000 spejdere i alderen 8-14 år til at komme med forslag til udvikling af naturskolerne, så undervisningen i naturen i endnu højere grad understøtter skoleelevernes læring og motivation.

Det er Naturstyrelsens mål, at naturskolerne skal udvikles, så de i højere grad kan rumme alle børn og hjælpe kommunernes i deres arbejde med gøre skoleklasserne mere rummelige.

Spejdere kender naturen og skolen
Under spejderlejren i Holstebro, der er den største i Danmarkshistorien, vil et hold af Naturstyrelsens naturvejledere stille de mange spejdere forskellige opgaver, der skal munde ud i en række forslag til naturskolernes undervisning i naturen, så den også fanger de børn, som er svære at engagere i dag.

- Spejderne har både erfaring med naturen og dens muligheder, og de kender Folkeskolen indefra. De er gode eksperter, så vi håber at få nye ideer til at forbedre undervisning i naturen, så vi efterfølgende kan realisere ideerne i samarbejde med Holstebro Kommune, siger skovrider Poul Ravnsbæk.

Miljøministeriet hjælper til undervisning i naturen ved at stille de statslige naturområder og faciliteter som bålpladser, shelters til rådighed for undervisningen i skolen.

Find en naturskole nær dig

Naturstyrelsen samarbejder med kommunerne om cirka 60 naturskoler og økobaser, som skoler i de pågældende kommuner kan bruge. Og Naturstyrelsens naturvejledere udfører en række aktiviteter, som er målrettet skolen.

Det forventes, at 35.000 spejdere fra hele Danmark og fra andre lande vil deltage i Spejderlejren, og at lejren endvidere vil få besøg af 60.000 familiemedlemmer, venner og andre i den store spejderuge i Holstebro.