Første bæver nået til Skjern Å

11-05-2012

Den danske bestand af bævere trives så godt, at den nu breder sig så langt som til Skjern Å.

Den danske bestand af bævere trives nu så godt, at den breder sig så langt som til Skjern Å. Bestanden er steget fra 18 dyr til mere end 165 i Klosterheden og Husby Sø .


Castor fiber. Her ses en bæver i Flynder Å i Klosterhede Plantage, hvor der i dag er cirka 165 dyr.

Den danske bestand af bævere, der blev sat ud i 1999 i Klosterheden ved Lemvig, er nu nået helt ned til Skjern Å-systemet.

Torsdag 10. maj indberettede en lystfisker til Naturstyrelsen, at han havde set en bæver i Skjern Å øst for Sønder Felding. Fredag fandt Naturstyrelsens skovløber friske afgnavninger på træer i området, og det dokumenterer, at Skjern Å har fået sin første bæver.

- Det er en spændende udvikling. Sidste år konstaterede vi det første ynglende par uden for Klosterheden i Husby Sø. Nu kan vi så se en bæver, der er taget hele vejen til Skjern Å, hvor den kan være med til at bidrage til en endnu rigere natur, siger skovrider i Naturstyrelsen i Vestjylland, Thomas Borup Svendsen, der i Klosterheden er ansvarlig for kernen i den danske bæverbestand.

Thomas Borup Svendsen er imponeret over bæverens eventyrlyst:

- Det er formentlig et ungt dyr fra Husby Sø, der er vandret ud for at finde sig eget, men med næsten 60 kilometer mellem de to steder, er det er ordentlig tur, den er kommet på.

Læs mere om bæveren i Naturstyrelsens artsleksikon

Ingen trussel mod laks
Da bæverne første gang blev genudsat i den danske natur, fravalgte man at sætte dem direkte ud i Skjern Å. Man var bange for, om de kunne true laksen i åsystemet. Men siden da har man gjort sig en masse erfaringer med bæverne i Flynder Å i Klosterheden.

- Der er ingen problemer i forhold til laksen. Bæverne bygger og bor højt oppe i de små grøfter og vandløb. De kommer ikke til at genere laksen på nogen måde, siger skovrider Thomas Borup Svendsen.

Det er endnu for tidligt at sige, om bæveren vil begynde at bygge sine kendte dæmninger. Det kræver, at den beslutter sig for at bo permanent i området. Og den beslutning følger som regel først, hvis den finder sig en mage.

I 1999 blev der udsat 18 tyske bævere i Klosterheden. Den bestand er nu vokset til 165 individer i Klosterheden og Husby Sø.

Læs mere om Klosterheden og download vandretursfolderen

Yderligere oplysninger:
Skovrider Thomas Borup Svendsen, Naturstyrelsen i Vestjylland, tlf.: 2320 8858


Bæverskud. Bæver i Skjern Å fotograferet 9. maj af Peter Sabye Simonsen