Biogasanlæg skåner både bakker og bankbog

29-05-2012

Nytænkning af biogasanlæg gør det muligt at tage hensyn til landskabet, uden at det koster ekstra.

Arkitektonisk nytænkning af biogasanlæg gør det muligt at tage hensyn til landskabet, uden at det koster ekstra. Et nyt projekt tyder endda på, at der også er penge at spare.


Skyskraber. En af ideerne med Arlas nye biogasanlæg i Videbæk er, at farverne skal passe til himlen.

Arlas nye biogasanlæg i Videbæk i Midtjylland kommer til at se markant anderledes ud, end da tegningerne blev fremvist første gang. Det er resultatet af et udviklingssamarbejde for biogasanlæg, som Miljøministeriet og Realdania er gået sammen om.

På grundlag af oprindelige skitser har arkitektfirmaet Gottlieb Paludan Arkitekter i tæt samarbejde med virksomheden Xergi, der er specialist inden for biogas, udviklet helt nye projektplaner. Resultatet er, at biogasanlægget kommer til at fremstå enkelt og roligt i landskabet.

- Med gasbeholdere så høje som kirketårne og et areal på størrelse med Parken i København, så er det en svær opgave at bygge Danmarks største biogasanlæg midt i det smukke, vestjyske landskab. Men jeg synes faktisk, at der er fundet en rigtig god løsning her, som jeg er sikker på vil kunne give inspiration til mange, nye projekter, siger kontorchef Elisabeth Gadegaard Wolstrup.

De nye planer er det første synlige resultat af udviklingsarbejdet for biogasanlæg, hvor det Arla-ejede Videbæk Biogas indgår som pilotprojekt. De nye biogasanlæg kendetegnes alle ved, at de skal tage vidtgående hensyn til landskabet.

Byggeri tilpasset naturen
Virksomheden Arla stillede som betingelse, da projektet gik i gang, at arkitekterne holdt sig inden for de oprindelige økonomiske rammer. Nu peger arkitekter og ingeniører bag det nye forslag på, at det nye projekt ligefrem bliver billigere, fordi der skal bygges mindre, flyttes mindre jord og anlægges færre veje.

- De første planer viste også et biogasanlæg, der udmærket var i stand til at producere grøn energi, men nu viser de nye tegninger, at man med enkle midler kan tage særligt hensyn til landskabet samtidig med, at man sparer på budgettet, siger Elisabeth Gadegaard Wolstrup.

Arla er så tilfredse med de nye arkitekttegninger, at de kommer til ligge til grund for den kommende VVM-vurdering af projektet, før byggeprojektet går i gang.

Himmelfarvet byggeri
Videbæk Biogas vil, når det står færdigt, være Danmarks største biogasanlæg. Det kommer til at ligge midt i det kuperede midtjyske landskab på kanten af en ådal, men anlægget er tegnet, så det følger landskabets højdekurver.

Derudover bliver byggeriet holdt i lyse nuancer, som vil passe fint til himlen. Det er en enkel arkitektonisk løsning, der har en stor effekt.

Læs mere om projektet på Naturstyrelsens hjemmeside

Biogasanlægget i Videbæk er et ud af syv pilotprojekter, der skal udvikle ny viden om udformning af biogasanlæg.

Se dispositionsforslaget til projektet fra Gottlieb Paludan Arkitekter

Panel vurder forslag
Til at bedømme resultaterne af de syv pilotprojekter er der nedsat et ekspertpanel, som skal vurdere, hvor vellykkede forslagene er.

Panelet består af arkitekt MAA Lene Tranberg, Lundgaard & Tranberg Arkitekter, landskabsarkitekt Kræn Ole Birkkjær, Videnscenter for Landbrug og landskabsarkitekt Steen Høyer, professor på Kunstakademiets Arkitektskole.