Europa fejrer naturen i Ll. Vildmose

18-05-2012

Miljøminister Ida Auken og EU´s miljøkommissær Janez Potočnik fejrer Habitatdirektivets 20 års fødselsdag i Lille Vildmose

Et storstilet projekt genopretter naturen i Lille Vildmose med støtte fra EU. Miljøminister Ida Auken besøger området 21. maj som led i fejringen af Habitatdirektivets 20 års jubilæum.


Tilbage til naturen. Livet myldrer i vandet, hvor der før blev gravet tørv.

Lille Vildmose trækker i festtøjet den 21. maj og råber hurra for den beskyttede natur.

1.000 dyr og planter og 230 naturtyper som enge og højmoser har i tyve år været beskyttet i  Habitatdirektivet – og det skal fejres.

Habitatdirektivet er EU´s mest betydningsfulde vedtagelse for at beskytte den europæiske natur. Og derfor er EU Kommissionen, det danske formandskab og Aalborg Kommune med til festdagen.

Fødselsdagen markerer både EU’s Habitatdirektiv, et af nøgleelementerne i europæisk naturbeskyttelseslovgivning og LIFE-forordningen, EU’s pengetank til naturbeskyttelse.

- Det er en stor ære, at vi som formandsland kan fejre noget så skelsættende for Europas natur som 20-året for Habitatdirektivet. Særligt fordi vi nu er klar til at tage et skridt mere. Alle EU-lande har sendt et klart signal om, at vi vil gennemføre en grøn omstilling af vores økonomi, hvor bevarelsen af ressourcerne og biodiversiteten er vigtige elementer , siger miljøminister Ida Auken.

Festlighed i Lille Vildmose
EU’s Habitatdirektiv har siden 1992 haft markant betydning i dansk og europæisk naturpolitik ved en afgørende forøgelse af naturbeskyttelsen i Europa, særligt med etableringen af Natura 2000-netværket af beskyttede naturområder. I samme periode har LIFE-forordningen ydet betydelig økonomisk støtte til naturprojekter i hele Europa. Begge tiltag blev vedtaget 21. maj 1992.

Fødselsdagen markeres i anledning af det danske EU-formandskab med et arrangement i højmoseområdet Lille Vildmose, sydøst for Aalborg. Lille Vildmose er et vigtigt Natura 2000-område og har netop fået støtte til et stort naturgenopretningsprojekt gennem LIFE-forordningen, hvor en del af Lille Vildmose bliver genoprettet fra tørvegravning til højmose. Dette projekt igangsættes netop mandag 21. maj 2012.

Ved festlighederne deltager miljøminister Ida Auken, EU’s miljøkommissær Janez Potočnik og borgmester for Aalborg Kommune Henning G Jensen. Udover lokale aktører, der arbejder for at beskytte Lille Vildmose, er danske og europæiske naturdirektører, Folketingets miljøudvalg og centrale NGO’er inviteret til arrangementet.
Bag arrangementet står Europa-Kommissionen, Miljøministeriet, Aalborg Kommune med lokal deltagelse fra Aage V. Jensens Fond og Lille Vildmosecentret.

Pressen er velkommen til at deltage i 20 års dagen for EU’s Habitatdirektivet og LIFE-forordningen. Ved arrangementet vil det være mulighed for interviews og gode billeder med miljøminister Ida Auken, EU’s miljøkommissær Janez Potočnik og borgmester for Aalborg Kommune Henning G Jensen.

I Danmark beskytter habitatdirektivet 100 dyr og planter og 60 naturtyper.

Arrangementet finder sted på Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, Dokkedal, 9280 Storvorde. Festlighederne begynder kl. 12.00 og forventes at slutte kl. 17.30

Tilmelding hos Naturstyrelsen, Sune Bové . 25370771