Fuld fart på Farum Søsti

16-05-2012

Furesø Kommune og Naturstyrelsen byder velkommen til åbningen af Farum Søsti søndag 20. maj.

EU LIFE-projektet Farum Søsti er en del af udmøntningen af EU's Fuglebeskyttelsesdirektiv og Habitatdirektiv, hvor beskyttede områder skal sikre levesteder for en lang række truede arter.


Naturgenopretning. Langs Farum Søsti kan du opleve Danmarks smukkeste natur.

En fin afslutning på Kristi Himmelfartsferien kan i år være at tage til indvielsen af Farum Søsti.

Naturstyrelsen og Furesø Kommune inviterer alle furesøborgere og andre interesserede til en sjov, festlig og ikke mindst aktiv indvielse af den 10 kilometer lange rute rundt om Farum Sø.

På dagen vil der være mulighed for at deltage i mange forskellige gå- og løbeaktiviteter, cykelture og der vil være snobrødsbagning, bål og guidede ture i den smukke natur.

Se programmet nederst på siden.

EU LIFE-projekt beskytter naturen
Projektet Farum Søsti er blevet til med penge fra EU's LIFE-program, der har til formål at lave naturgenopretning i de beskyttede områder, der hedder Natura-2000-områder.

Områderne langs Mølleåen og rundt om Farum Sø er med i et stort EU LIFE-projekt, og projektet skal gerne gøre levebetingelserne bedre og sikre beskyttelse for en lang række truede arter.

Det er blandt andet den store vandsalamander, der har fundet et fristed ved Farum Sø.

Læs mere om den store vandsalamander og andre padder i Naturstyrelsens artsleksikon

Sjælden snegl på vej
Området ved Farum Sø er også levested for skæv vindelsnegl, som er en sjælden gæst i Danmark.

Den lille snegl bliver mellem 1,6 og 1,8 millimeter lang, og den kan derfor være svær at få øje på på det græs eller siv, den lever på.

Sneglen var tidligere udbredt jævnt over hele landet, men nu findes den kun få steder - et af dem er Farum Sø.

Læs mere om skæv vindelsnegl og andre snegle og skaldyr i Naturstyrelsens artsleksikon


Oplev forstenede dyr
Det er nu muligt at finde vej hele vejen rundt om Farum Sø, når man følger den 10 kilometer lange rute.

Langs ruten kan man ikke alene opleve det meget varierede plante- og dyreliv, man kan også se forstenede dyr på vejen.

Ruten er nemlig markeret med kilometersten udhugget i sten med både dyre- og plantemotiver, som man kan være heldig at opleve i levende live på sin vej, hvis man ser godt efter i vandhuller og buske.

Stenene er udformet af den lokale kunstner Olav Johannison.

Program for indvielsen af Farum Søsti søndag 20. maj.

Kl. 13.00 Skovrider Kim Søderlund i Naturstyrelsen i Østsjælland og Furesø Kommunens borgmester Ole Bondo Christensen (S) indvier Farum Søsti.
Kl. 13.15 Start:10 kilometer motionsløb
Kl. 13.20 Start: 3 kilometer motionsløb (børneløb)
Kl. 14.20 Cykeltur rundt om Farum Sø
Kl. 14.30 Guidet gåtur i Sækken med start fra 4-kilometerstenen ’Grævlingen’
Kl. 14.40 Guidet gåtur i Præsteskoven med start fra 5-kilometerstenen ’Egernet’
Kl. 15.10 Guidet gåtur ved Farumgård og Farum Landsby fra 9-kilometerstenen ’Mursejler’
Festpladsen åbner klokken 12.00 ved bålpladsen mellem Fiskebækbroen og Farum Sø, og klokken 12.05 kan man indskrive sig til motionsløb og børneløb. Alle aktiviteter er gratis.

Der vil være musikalske indslag fra Furesø Musikskoles sambaorkester, og der er mulighed for at købe forfriskninger på pladsen.

Læs mere om søstien på Furesø Kommunes hjemmeside