Virksomheder skal kunne sikre sig mod ulovligt træ

15-05-2012

Ny ordning skal sikre verdensnaturen mod illegal træhugst og beskytte lokalbefolkningen i skovene.

Nu bliver det nemmere for danske virksomheder at købe træ fra udlandet med god samvittighed. I fremtiden skal producenter af træprodukter kunne få oplyst, at træet er lovligt fældet.


Rovdrift. Ulovligt rosentræ fra naturreservat på Madagascar ved Afrikas østkyst. Foto: Erik Patel

Omkring 20 procent af det træ, der importeres til EU, stammer fra ulovlig skovhugst. Fremover kan producenter af møbler, gulve, træhuse og andre træprodukter få af vide, om træ fra en række lande er lovligt fældet. Samtidig kan de få bedre sikkerhed for, at skoven og lokalbefolkningen ikke har lidt overlast.

Det sker, når Miljøministeriet udsender en ny bekendtgørelse, der gennemfører en europæisk licensordning for træ.

-Vi gør det nemmere for danske virksomheder at få sikkerhed for, at træet de henter hjem, er lovligt produceret. De danske myndigheder kontrollerer nemlig træet med FLEGT-licenserne, når det kommer ind i landet. Og jeg er sikker på, at forbrugerne vil sætte pris på, at virksomhederne bidrager til at sikre verdens skove og beskytte lokalbefolkningen i skovene, siger miljøminister Ida Auken.

Hent bekendtgørelsen på hjemmesiden

FLEGT regulerer markedet
Licensordningen, der kaldes FLEGT (Forest Law Enforcemnet Governance and Trade), går ud på:

- At EU rådgiver og hjælper lande med at få den lovgivning på plads, der kan regulere skovhugsten og beskytte oprindelige folks rettigheder.
- At EU hjælper med at styrke de lokale myndigheder, så de kan holde øje med skovene og håndhæve skovlovene.
- At EU har kontrolleret, at landet er i stand til at garantere lovligheden og på sigt bæredygtigheden af skovdriften, så der kan udstedes en licens for de træ og træprodukter, der eksporteres til EU.
- At bekendtgørelsen herhjemme sikrer, at Danmark er klar til at kontrollere FLEGT-licenserne, når træet kommer.

Læs mere om ulovlig tømmerhugst på hjemmesiden

Fattige lande snydes
Eksport af ulovligt tømmer snyder hvert år fattige landes regeringer for store summer, fordi de illegale tømmerfirmaer ikke betaler for retten til at fælde træerne og ofte heller ikke betaler skat, når træet sælges videre.

Samtidig tømmes landenes skove på ukontrolleret vis for træ. Derfor gavner det de fattige landes økonomi, at der kommer styr på træet.

Foreløbig har lande som Cameroun, Ghana, Indonesien, Den Centralafrikanske Republik, Republikken Congo og Liberia tiltrådt FLEGT-ordningen. De er nu i gang med at få lovgivning, inddragelse af borgere og sporbarhed af træet på plads. Derudover er der forhandlinger med en række andre interesserede lande.

Den nye bekendtgørelse regulerer ansvarsfordelingen mellem Naturstyrelsen og SKAT, der skal kontrollere træet, og virksomheder, der importerer træ og træprodukter fra lande med licens til at sælge træ.

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvordan indkøbere af træ kan sikre sig mod ulovligt træ.

Hent indkøbsvejledningen på hjemmesiden