Sådan bekæmper du kæmpe-bjørneklo

28-05-2012

Det er nu kampen mod den giftige plante kæmpe-bjørneklo skal vindes. Følg Naturstyrelsens råd til bekæmpelsen.

Stop den invasive art kæmpe-bjørneklo, før den springer i blomst og breder sig mere. Naturstyrelsen guider til hvordan.

Foto: Colourbox
Pas på! Kæmpe bjørnekloen er ikke at spøge med. Saften fra planten kan give et voldsomt kløende udslæt, der i værste fald kan blive til ar. Foto: Colourbox

Det kan blive en smertelig affære at komme i nærkontakt med store frøplante kæmpe-bjørneklo. Saften kan fremkalde et voldsomt eksemlignende udslæt, der ligner og føles som store brandvabler.

Derfor er kæmpe-bjørnekloen også uønsket i den danske natur, og den er på Naturstyrelsens liste over invasive arter.

Og netop nu er det tid til at tage kampen med den genstridige plante, så den ikke får mulighed for at sprede blomsten frø yderligere. Naturstyrelsen giver en række gode råd til på sikker vis at fjerne bjørnekloen nederst i artiklen.

Kvæler alt under sig
Kæmpe-bjørneklo er i kraftig vækst i foråret, og sammenholdt med den enorme frøproduktion kan planten hurtigt etablere sig og danne dominerende bevoksninger, der fortrænger andre plantearter.

I mørket under kæmpe-bjørneklo kan andre planter ikke trives og kun meget få insekter og snegle kan leve under planten. Kæmpe-bjørneklo er af samme grund det mest frygtede landskabsukrudt i Danmark, da den udkonkurrerer al hjemmehørende vegetation på de invaderede steder.

Derfor er det vigtigt dels at hindre planten i at sætte frø og dels at blive ved med at bekæmpe.

Læs mere om kæmpe-bjørnekloen og forvekslingsmuligheder her

Kommunale indsatsplaner
Kommunerne har mulighed for at udarbejde indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, så private lodsejere er forpligtet til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo på deres ejendom.

Det er blandt andet sket i Aalborg Kommune, hvor 163 privatpersoner, grundejere og virksomheder i år har fået påbud om at bekæmpe bjørnekloen.

Gode råd i kampen mod kæmpe-bjørneklo:

- Rør aldrig en bjørneklo uden beskyttende tøj, handsker og beskyttelsesbriller

- Tøjet skal dække hele kroppen og vandafvisende materialer er gode. Lange gummihandsker giver den bedste beskyttelse til hænderne.

- Har du få planter (5-10 stk.) bør du grave planterne op. Det er hårdt arbejde, men det giver et effektivt resultat. Alternativt kan man rodstikke planten ved at skære roden over i 20-25 centimeters dybde.

- Har du en mindre bestand (20-200 stk.) kan du slå planter. Det kan gøres med en le eller en buskrydder, men det kræver at man gentager processen flere år efter og måske allerede samme år. Vær opmærksom på ikke at få plantesaft på huden!

- Har du en stor bestand (mere end 1000 stk.) kan det være en mulighed at få dyr til at græsse i området. Især får er effektive til at holde bjørneklo væk, men kan være en dyrt købt løsning i en almindelig have.

- For at undgå at frø spredes skal planten destrueres eller kommes i en sort sæk.

- Sørg for at der ikke ligger blomsterskærme fra bjørnekloen, når du har ryddet. En stor plante sætter ca. 50.000 frø og ca. 23 procent af dem kan spire.

Se flere råd og læs mere om bekæmpelse af bjørneklo her